Кафедра эканомікі прадпрымальніцтва і правы

Загадчык кафедры:

Зорына Таццяна Генадзьеўна
доктар эканамічных навук
дацэнт

Кафедра была створана ў верасні 2000 года пры спецфакультэце «Консалтгандльцэнтр».

Першай загадчыцай з верасня 2000 года па снежань 2001 года была доктар эканамічных навук, прафесар Шмарлоўская Галіна Аляксандраўна. Са студзеня 2002 года па снежань 2004 года кафедру ўзначальвала кандыдат эканамічных навук, дацэнт Скрыба Наталля Мікалаеўна. Працяглы перыяд са студзеня 2005 года па жнівень 2015 года кафедру ўзначальвала кандыдат эканамічных навук, дацэнт Яцкоўская Тамара Сцяпанаўна. У 2015–2016 навучальным годзе кафедрай кіравала кандыдат эканамічных навук, дацэнт Вернікоўская Аксана Васільеўна.

Са студзеня 2017 года кафедру ўзначальвае доктар эканамічных навук, дацэнт Зорына Таццяна Генадзьеўна.

Кафедра з'яўляецца выпускаючай і забяспечвае працэс навучання слухачоў на базе вышэйшай адукацыі на факультэтах перападрыхтоўкі «Консалтгандльцэнтр» і павышэння кваліфікацыі ІПК і ПЭК.

За кафедрай замацаваны наступныя спецыяльнасці:

У штаце кафедры працуюць 5 дацэнтаў і 1 старшы выкладчык, якія маюць багаты вопыт навуковай, педагагічнай і практычнай дзейнасці. На ўмовах працы па сумяшчальніцтве прыцягваюцца найбольш кваліфікаваныя выкладчыкі БДЭУ і іншых ВНУ, а таксама вядучыя спецыялісты-практыкі міністэрстваў, ведамстваў, арганізацый Рэспублікі. Усяго на кафедры працуюць 25 выкладчыкаў, з якіх – 1 прафесар, 19 дацэнтаў, 5 старэйшых выкладчыкаў. Акрамя таго, значны аб'ём працы выконваецца выкладчыкамі, якія працуюць на ўмовах пагадзіннай аплаты і таксама маюць вялікі вопыт практычнай дзейнасці. Штогод на кафедры заключаецца больш за 100 дагавораў і дадатковых пагадненняў на выкананне вучэбнай нагрузкі на ўмовах пагадзіннай аплаты.

Кафедра праводзіць вялікую працу па метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу. Па ўсіх дысцыплінах, замацаваных за кафедрай, распрацаваны навучальныя праграмы, складзены пытанні для падрыхтоўкі да іспытаў і залікаў, распрацавана і штогод абнаўляецца тэматыка рэфератаў, курсавых і дыпломных работ па ўсіх спецыяльнасцях, маюцца метадычныя ўказанні па напісанні курсавых і дыпломных работ.

Штогод выкладчыкамі кафедры ажыццяўляецца распрацоўка вучэбна-метадычнай літаратуры па вывучаемых дысцыплінах. Прафесарска-выкладчыцкім калектывам кафедры выдадзена больш за 40 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

На кафедры праводзіцца работа па ўкараненні ў адукацыйны працэс элементаў дыстанцыйнага навучання. Пры чытанні лекцый выкладчыкамі шырока выкарыстоўваюцца ТСО (слайды, мультымедыйнае праектаванне і інш.), кейс-статкі, блок-канспекты, праблемны падыход, пытальна-адказныя формы лекцыйных заняткаў, вопыт працы перадавых айчынных і замежных прадпрыемстваў. Новыя методыкі выкарыстоўваюцца таксама і пры правядзенні практычных заняткаў. Па спецыяльнасцях «лагістыка» і «правазнаўства» са слухачамі праводзяцца выязныя заняткі.

Кафедра ажыццяўляе таксама павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў міністэрстваў і ведамстваў Рэспублікі Беларусь, работнікаў арганізацый розных формаў уласнасці.

На кафедры праводзіцца вялікая навукова-даследчая праца. Завершана работа па тэме «Тэарэтычныя асновы і практычныя механізмы павышэння эфектыўнасці нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь і яе інтэграцыя ў глабальную эканамічную сістэму ў кантэксце развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці: эканамічны і прававы аспекты». Па выніках праведзенага даследавання калектывам падрыхтаваны і апублікаваны навуковыя і вучэбныя выданні. З 2016 года пачата работа над навукова-даследчай тэмай «Фактары, інструменты і рызыкі развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці ў кантэксце нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь да 2030 года: эканамічны і прававы аспекты».

Прафесарска-выкладчыцкі калектыў кафедры забяспечвае выкладанне наступных дысцыплін:

Вучэбна-метадычная літаратура, падрыхтаваная і выдадзеная выкладчыкамі кафедры за апошні час:

 1. Гоўзіч, В. Г. Міжнароднае прыватнае права: вучэб.-метад. дапаможнік / В. Г. Гоўзіч. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 126 с.
 2. Станішэўская, Л. П. Культура прафесійнай дзейнасці: ввучэб.-метад. дапаможнік / Л. П. Станішэўская. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 104 с.
 3. Буценя, У. Я. Менеджмент: вучэб.-метад. Дапаможнік : у 2 ч. / У. Я. Буценя. – 3-выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – Ч. 1. – 87 с.
 4. Буценя, У. Я. Менеджмент: вучэб.-метад. дапаможнік: у 2 ч.  / У. Я. Буценя. – 3-выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – Ч. 2. – 155 с.
 5. Слонімская, М. А. Лагістыка : вучэб.-метад. дапаможнік / М. А. Слонімская. – 3-е выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 191 с.
 6. Пратасеня, В. С. Тэарэтычныя асновы маркетынгу: вучэб.-метад. дапаможнік / В. С. Пратасеня. - 2-е выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 135 с.
 7. Казлоў, А. В. Інтэрнэт-маркетынг : вучэб.-метад. дапаможнік / А. В. Казлоў. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 127 с.
 8. Гоўзіч, В. Г. Гаспадарчае права : вучэб.-метад. дапаможнік / В. Г. Гоўзіч. – 2-е выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 127 с.
 9. Налівайка, Г. М. Кіраванне якасцю: вучэб.-метад. дапаможнік / Г. М. Налівайка. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 134 с.
 10. Вернікоўская, А. В. Закупачная лагістыка : вучэб. дапаможнік / А. В. Вернікоўская. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 223 с.
 11. Зорына, Т. Г. Міжнародная лагістыка : вучэб. дапаможнік / Т. Г. Зорына , М. А. Слонімская. – 2-е выд., стэр. – Мінск, БДЭУ, 2014. – 244 с.
 12. Катоў, Я. М. Крымінальны працэс : вучэб.-метад. дапаможнік / Я. М. Катоў, О. А. Антонава. – Мінск: БДЭУ, 2015. – 179 с.
 13. Васільева, І. Л. Закупачная лагістыка : вучэб.-метад. дапаможнік / І. Л. Васільева. – Мінск : БДЭУ, 2015. – 223 с.
 14. Станішэўская, Л. П. Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю : вучэб.-метад. дапаможнік / Л. П. Станішэўская. – Мінск: БДЭУ, 2015. – 138 с.
 15. Цыганкоў, Дз. Г. Грамадзянскі і гаспадарчы працэс : вучэб.-метад. дапаможнік / Дз. Г. Цыганкоў. – Мінск: БДЭУ, 2015. – 111 с.
 16. Гоўзіч, В. Г. Прававое рэгуляванне гаспадарчай дзейнасці : вучэб.-метад. дапаможнік / В. Г. Гоўзіч, А. М. Грыгор'ева. – Мінск, БДЭУ, 2015. – 129 с.
 17. Вернікоўская, А. В. Лагістыка : вучэб. дапаможнік / А. В. Вернікоўская [і інш.]; пад рэд. І. І. Паляшчук. – Мінск : РІПА, 2016. – 267 с.
 18. Манкевіч, І. П. Зямельнае і аграрнае права: вучэб.-метад. дапаможнік / І. П. Манкевіч. – Мінск, БДЭУ, 2016. – 108 с.
 19. Пратасеня, В. С. Маркетынг у сферы закупак: дапаможнік / В. С. Пратасеня. – Мінск, БДЭУ, 2016. – 202 с.
 20. Давыдзенка, Л. М. Эканамічная аналітыка : вучэб.-метад. дапаможнік / Л. М. Давыдзенка. – Мінск, БДЭУ, 2016. – 75 с.

 

Контакты

Адрес:220037, ул. Менделеева, 36, к.202, 203

Тел.: +375 17 229 12 15 (зав.кафедрой),
+375 17 229 12 16

Почта: kep@bseu.by

 

Специальности

 • лагістыка (кваліфікацыя – спецыяліст па лагістыцы-эканаміст);
 • маркетынг (кваліфікацыя – маркетолаг);
 • міжнароднае гандлёвае супрацоўніцтва (кваліфікацыя – спецыяліст па знешнегандлёвым супрацоўніцтве);
 • эканоміка і кіраванне ў прадпрымальніцкай дзейнасці (кваліфікацыя – эканаміст-менеджэр);
 • эканоміка ў знешнеэканамічнай дзейнасці (кваліфікацыя – эканаміст);
 • дзелавое адміністраванне (кваліфікацыя – менеджар-эканаміст);
 • менеджмент турысцкай індустрыі (кваліфікацыя – менеджэр);
 • упраўленне персаналам (кваліфікацыя – спецыяліст па кіраванні персаналам);
 • інфармацыйнае і прававое забеспячэнне бізнесу (кваліфікацыя –эканаміст з веданнем права);
 • правазнаўства (кваліфікацыя – юрыст);
 • камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў народнага спажывання (кваліфікацыя – эканаміст);
 • міжнародны маркетынг (кваліфікацыя – маркетолаг).
 • эканоміка працы (кваліфікацыя – эканаміст).

Дисциплины

 • Адміністрацыйнае права
 • Антыкрызіснае кіраванне
 • Знешнеэканамічная дзейнасць
 • Дзяржаўная эканамічная палітыка
 • Грамадзянскі і гаспадарчы працэс
 • Грамадзянскае права
 • Закупачная лагістыка
 • Зямельнае і аграрнае права
 • Інтэрнэт-маркетынг
 • Даследаванні ў лагістыцы
 • Канстытуцыйнае права
 • Крэдытныя і разліковыя аперацыі ў знешнеэканамічнай дзейнасці
 • Культура прафесійнай дзейнасці
 • Лагістыка
 • Лагістыка і кіраванне ланцугамі паставак
 • Лагістыка складзіравання
 • Маркетынг
 • Маркетынг у сферы закупак
 • Маркетынг у знешнеэканамічнай дзейнасці
 • Маркетынг інавацый
 • Маркетынгавыя даследаванні
 • Маркетынгавыя камунікацыі
 • Маркетынг у галінах дзейнасці
 • Маркетынг і цэнаўтварэнне
 • Маркетынг і коштавая палітыка на знешніх рынках
 • Міжнародны бізнес
 • Міжнародны маркетынг
 • Міжнародная інвестыцыйная дзейнасць і фінансавыя рынкі
 • Міжнародная лагістыка
 • Міжнароднае публічнае права
 • Міжнароднае прыватнае права
 • Міжнародная эканоміка
 • Менеджмент
 • Менеджмент і канкурэнтныя стратэгіі
 • Падатковае права
 • Нацыянальная эканоміка Беларусі
 • Агульная тэорыя права
 • Арганізацыя прадпрымальніцкай дзейнасці і інвестыцыі
 • Асновы лагістыкі
 • Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю
 • Паводзіны спажыўцоў
 • Права сацыяльнага забеспячэння
 • Прававое рэгуляванне гаспадарчай дзейнасцю
 • Прыродарэсурснае права
 • Супрацьдзеянне карупцыі
 • Размеркавальная лагістыка
 • Сямейнае права
 • Стратэгічны маркетынг
 • Судаўладкаванне і пракурорскі нагляд
 • Судовая бухгалтэрыя
 • Мытнае права
 • Тэарэтычныя асновы маркетынгу
 • Транспартная лагістыка
 • Працоўнае права
 • Крымінальнае права
 • Кіраванне якасцю
 • Крымінальны працэс
 • Упраўленне маркетынгам
 • Упраўленне збытам
 • Упраўленне персаналам
 • Кіраванне персаналам і арганізацыя працы
 • Кіраванне ланцугамі паставак
 • Фінансавае права
 • Гаспадарчае права
 • Цэнаўтварэнне
 • Экалагічнае права
 • Эканоміка і кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю
 • Эканоміка і кіраванне інавацыямі
 • Эканоміка арганізацыі
 • Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства)
Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь