Навучанне ў магістратуры

Арганізацыя і кантроль

Магістарская падрыхтоўка ў БДЭУ арганізуецца Інстытутам магістарскай падрыхтоўкі (ІМП) і забяспечваецца кафедрай, за якой замацавана магістарская падрыхтоўка.
ІМП і кафедра ажыццяўляюць кантроль за навучальным працэсам і выкананнем індывідуальнага плана падрыхтоўкі магістранта.

Навучанне

Магістарская падрыхтоўка праводзіцца ў вочнай (дзённай) або завочнай формах.
Навуковы кіраўнік і тэма дысертацыі
На працягу двух месяцаў пасля залічэння студэнта ў універсітэт Загадам Рэктара БДЭУ прызначаецца тэма дысертацыі і навуковы кіраўнік, які персанальна кантралюе выкананне індывідуальнага плана работы магістранта і нясе адказнасць за правядзенне даследаванняў, якаснае і своечасовае выкананне магістарскай дысертацыі.

Кандыдацкія экзамены

Навучанне ў магістратуры прадугледжвае вывучэнне агульнаадукацыйных дысцыплін і здачу кандыдацкіх экзаменаў і дыферэнцыраванага заліку па іх.

Бягучая атэстацыя

Двойчы ў семестр на пасяджэнні кафедры праводзіцца атэстацыя магістрантаў ў адпаведнасці з зацверджаным вучэбным і індывідуальным планам работы.
Асобы, якія не праявілі здольнасці да навуковых даследаванняў, якія не выканалі індывідуальны план і якія не прайшлі атэстацыю, адлічваюцца з універсітэта.

Практыка

Магістранты дзённай і завочнай форм навучання праходзяць практыку ў арганізацыях, якія маюць значны досвед працы ў напрамках, ахоплівае спецыяльнасцю, па якой праходзіць навучанне магістрантка. Па выніках праходжання практыкі магістранты рыхтуюць справаздачу, якую абараняюць падчас дыферэнцыраванага заліку.
Магістранты, якія не здалі дыферэнцыраваны залiк па практыцы ва ўстаноўленыя тэрміны без паважных прычын, адлічваюцца з універсітэта.

Выніковая атэстацыя

Выніковая атэстацыя ажыццяўляецца ў форме абароны магістарскай дысертацыі, якая прадстаўляе сабой навуковае даследаванне, звязанае з рашэннем тэарэтычнай, навукова-практычнай, навукова-вытворчай задачы, а таксама задач прыкладнога характару.

Ступень магістра

Акадэмічная ступень магістра прысуджаецца асобам, якія паспяхова абаранілі магістарскую дысертацыю, рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі.
Выпускніку магістратуры выдаецца дыплом магістра дзяржаўнага ўзору і дадатак да яго. У дадатку да дыплома ўказваюцца здадзеныя іспыты і залікі, атрыманыя ацэнкі, тэма магістарскай дысертацыі.

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскі 16а, корпус 7,
к. 3а

Тэл.: +375 17 209-88-71

Пошта:morozevich@bseu.by
 berezovskaya@bseu.by
magistr@bseu.by

Сайт: http://imp.bseu.by/

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь