Кафедра белорусского и русского языков

Заведующий кафедрой:

Навасельцава Інеса Іванаўна
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Выконвае абавязкі загадчыка кафедры: Навасельцава Інеса Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Чытае курсы лекцый і праводзіць семінарскія заняткі па дысцыплінах «Сучасная беларуская мова», «Культура і мастацтва Рэспублікі Беларусь»; практычныя заняткі – па дысцыплінах «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», «Русский язык как иностранный (научный стиль речи)».

З’яўляецца аўтарам больш як 80 навуковых публікацый па праблемах стылістыкі і культуры беларускага маўлення, лінгвістыкі мастацкага тэксту, лінгвакультуралагічных адметнасцяў міжкультурнай і рэкламнай камунікацыі, аспектаў прафесійна арыентаванага навучання беларускай мове і рускай мове як замежнай.

У складзе кафедры працуюць 11 кандыдатаў філалагічных навук, 10 выкладчыкаў маюць навуковае званне дацэнта. Штат кафедры – 30 выкладчыкаў. У прадстаўніцтве выкладчыкаў рускай мовы як замежнай кафедра з’яўляецца калектыўным членам Беларускага грамадскага аб’яднання выкладчыкаў рускай мовы як замежнай (БООПРЯИ).

Кафедра ажыццяўляе навучальны працэс:

Кафедра прапануе адмысловую навучальную праграму курсаў па беларускай мове як замежнай.

Дысцыпліны кафедры:

Калекцыя электронных рэсурсаў кафедры ўтрымлівае больш як 30 вучэбна-метадычных комплексаў па дысцыплінах I і II ступеняў навучання.

Выхаваўчая праца кафедры мае складнікамі:

Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў кафедры звязаны з методыкай выкладання беларускай мовы ў прафесійна арыентаваным аспекце і рускай мовы як замежнай:

Вучэбна-метадычныя выданні, падрыхтаваныя на кафедры за апошнія гады:

 1. Абрагимович, М.Е., Ефимчик, О.Е. Русский язык. Изучаем компьютерные информационные технологии : учебно-методическое пособие для иностранных студентов. – Минск : БГЭУ, 2015.
 2. Барбук, С.Г. Русский язык как иностранный. Звуки и интонация : учебно-методическое пособие. – Минск : РИВШ, 2015.
 3. Лапуцкая, И.И. Практическая грамматика русского языка. Морфология : учебно-методическое пособие для иностранных студентов : в 2 ч. – Минск : БГЭУ, 2015 - 2016.
 4. Тихонюк, В.И., Черкас, В.Н. «Здравствуй, Беларусь!» : учебно-методическое пособие по страноведению / Тихонюк В.И., Черкас В.Н. [и др.] – Минск : БГЭУ, 2013 г.
 5. Юнаш, М.В. «Беларуская мова. Практыкум для студэнтаў-эканамістаў». – Минск : БГЭУ, 2014.

 

Контакты

Адрес: пр. Партизанский 26, корпус 3,
к. 437

Тел.: +375 17209-88-94

Почта: kbrl@bseu.by

Скайп:kbrl@bseu.by

 

Дисциплины

 • Русский язык как иностранный;
 • Русский язык как иностранный. Профессиональная лексика;
 • Русский язык как средство коммуникации;
 • Современный русский язык;
 • Бизнес-коммуникации;
 • Культура зарубежных стран: мировая литература;
 • Мировое изобразительное искусство;
 • Риторика;
 • Практическая фонетика русского языка;
 • Практическая грамматика русского языка;
 • Практика устной и письменной речи;
 • Профессиональное общение;
 • Практикум по культуре речевого общения;
 • Теория перевода;
 • Теория межкультурной коммуникации;
 • Практикум по культуре речевого общения;
 • Основы литмастерства и редактирования;
 • Коммуникативная грамматика;
 • Лингвострановедение;
 • Профессиональное общение;
 • Белорусский язык. Профессиональная лексика;
 • Дискурсные методы в СМИ;
 • Устный перевод;
 • Современные технологии перевода;

Курсы

 • Русский язык с самого начала
 • Русский язык для делового общения
 • Русский язык. Разговорная практика
 • Русский язык. Страноведение