Кафедра арганізацыі і кіравання

Загадчык кафедры:

Бяляцкі Мікалай Пятровіч
доктар эканамічных навук
прафесар

Загадчык кафедры - Бяляцкі Мікалай Пятровіч, доктар эканамічных навук, прафесар.

Асноўныя сферы навуковых інтарэсаў Бяляцкага М.П. - крэатыўны менеджмент, бізнес-лідарства, квантавы менеджмент, кіраванне персаналам. Падрыхтаваў сем кандыдатаў эканамічных навук.

Кафедра арганізацыі і кіравання створана ў 1989 г. на аснове дзвюх кафедраў - арганізацыі і планавання прамысловых прадпрыемстваў і кіравання народнай гаспадаркай, якія былі ўтвораны адпаведна ў 1965 г. і 1973 г. У розны час загадчыкамі кафедры былі Сядзегаў Р.С. - д.э.н., прафесар; Асмалоўскі В.У. - д.э.н., прафесар. З 1997 г. па сённяшні дзень загадчыкам кафедры з’яўляецца д.э.н., прафесар Бяляцкі М.П.

Кафедра арганізацыі і кіравання пастаянна падтрымлівае сувязі з навукоўцамі ўніверсітэтаў з розных краін свету: Вышэйшай школы Дортмунда (Германія), Уроцлаўскага эканамічнага ўніверсітэта (Польшча), Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта эканомікі, статыстыкі і інфарматыкі (Расія), Пражскага эканамічнага ўніверсітэта (Чэхія) і шэрагу іншых .
На кафедры працуюць 29 супрацоўнікаў (у штаце), у тым ліку 4 доктары навук - заг. кафедры прафесар М.П. Бяляцкі, прафесар Е.В. Варанцоў, прафесар М.В. Пятровіч, прафесар Рудзянкоў В.М., 15 кандыдатаў навук, 8 асістэнтаў, 2 спецыялісты.

Кафедра арганізацыі і кіравання з’яўляецца выпускаючай па спецыяльнасцях:
1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» (спецыялізацыі 1-25 01 07 11 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці», 1-25 01 07 01 «Эканоміка працы»);
1-26 02 02 «Менеджмент» накірунак 1-26 02 02-08 «Менеджмент (інавацыйны)», напрамак 1-26 02 02-02 «Менеджмент (сацыяльна-адміністрацыйны)» са спецыялізацыяй 1-26 02 02-02 02 «Кіраванне персаналам».

Выкладчыкі кафедры праводзяць заняткі са студэнтамі ўсіх формаў навучання на розных факультэтах БДЭУ. На кафедры арганізацыі і кіравання ажыццяўляецца падрыхтоўка па магістарскіх праграмах «Топ-менеджмент» (спецыяльнасць 1-25 81 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»), «Пазітыўнае бізнес-лідарства» (спецыяльнасць1-26 81 01 «Бізнес-адміністраванне»).

Пералік замацаваных за кафедрай навучальных дысцыплін для першай ступені вышэйшай адукацыі:

Пералік замацаваных за кафедрай навучальных дысцыплін для другой ступені вышэйшай адукацыі:

Асноўныя навуковыя напрамкі навукова-педагагічнай школы імя А.А.Гадунова:

 1. Агульнае і функцыянальнае развіццё менеджменту;
 2. Кіраванне персаналам;
 3. Крэатыўны менеджмент;
 4. Арганізацыйнае развіццё;
 5. Бізнес-лідарства;
 6. Стратэгічнае і аперацыйнае кіраванне арганізацыямі;
 7. Антыкрызісная ўстойлівасць вытворчых сістэм;
 8. Аперацыйны менеджмент.

На кафедры функцыянуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя пад назвай «Фокус-Груп».

Асноўныя выданні кафедры
Манаграфіі:

 1. Беляцкий, Н.П. Командное преобразующее лидерство. Структурные преобразования и модернизация экономики: монография / под ред. д-ров экон. наук, профессоров А.А. Быкова и М.И. Ноздрина - Плотницкого. – Минск: ООО «Мисанта», 2013. – 191 с.
 2. Беляцкий, Н.П. Креативные методы в инновационном бизнес-лидерстве: монография / Н.П. Беляцкий, Е.В. Будова. – Минск: БГАТУ, 2014. – 188 с.
 3. Руденков, В.М. Международный бизнес / В.М. Руденков – Минск: Право и экономика, 2015. – 616 с.
 4. Руденков, В.М. Инновационные производственные системы / В.М. Руденков, А.А. Пилютик – Минск: Право и экономика, 2016. – 452 с.

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

 1. Беляцкий, Н.П. Развитие организации: учеб. пособие / Н.П. Беляцкий. – Минск: БГЭУ, 2016 г. -282 с.
 2. Воронцов, Е.В. Управление знаниями: учеб. пособие / Е. В. Воронцов. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. - 351 с.
 3. Петрович, М.В. Управление организацией: учебник /М. В. Петрович. – Минск: Академия управления при Президенте РБ, 2016. – 479 с.
 4. Петрович, М.В. Управление персоналом: учеб. пособие /М.В. Петрович. – Минск: Амалфея, 2013. – 482 с.
 5. Тележников, В.И. Менеджмент: учебник/ В.И. Тележников. – Минск: БГЭУ, 2016 г. – 508 с.
 6. Операционный менеджмент: учеб. пособие / В.И. Тележников, Т.П. Тихоненко, Н.Г. Шебеко, Т.Л. Бородко; под ред.В.И. Тележникова. - Минск: Амалфея: Мисанта, 2016. -462 с.
 7. Синица, Л.М. Организация производства: учебник / Л.М. Синица. – Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 607 с.
 8. Синица, Л.М. Организация производства: практикум / Л.М. Синица, Н.Г. Шебеко. – Минск: БГЭУ, 2016, - 262 с.
 9. Управление организацией: учеб. пособие/ М.В. Петрович, И.В. Балдин и др. – Минск: Академия управления при Президенте РБ, 2012. – 432 с.
 10.  Беляцкий, Н.П. Интеллектуальные техники менеджмента: учебное пособие с грифом Министерства образования для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Н. П. Беляцкий, А. И. Максимчук. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2017.
 11.  Петрович, М.В. Экономика управления. Учебное пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Издательский центр УО «БГЭУ», Минск, 2018. – 350 с.

Падручнікі, вучэбна-метадычныя і вучэбна-практычныя дапаможнікі без грыфа Міністэрства адукацыі:

 1. Беляцкий, Н.П. Бизнес-лидерство: учебное пособие / Н.П. Беляцкий. – Минск: Амалфея, Мисанта, 2016 г. – 243 с.
 2. Беляцкий, Н.П., Войзнищ, Б. Креативные методы решений: пособие для студентов и магистрантов экон. спец./ Н.П. Беляцкий, Б. Войзнищ. – Минск: БГАТУ, 2012. – 204 с.
 3. Балдин, И.В. Управление организацией: учеб.-метод. пособие / И.В. Балдин, Г.Е. Ясников; под ред. Н.П. Беляцкого. – Минск: БГЭУ, 2015. – 274 с.
 4. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / В.М. Руденков, Н.П. Беляцкий, Б.Д. Семенов; под ред. В.М. Руденкова – Минск: Амалфея, 2014. – 460 с.
 5. Куропатенкова, И.Н. Экономика трудовых ресурсов: учеб.-метод. пособие / И.Н.Куропатенкова. – Минск: БГЭУ, 2014. — 91 с.
 6. Нормирование трудовых процессов: учеб.-метод. пособие / В.Г. Локтев, Ю.М. Зеновчик. – Минск: БГЭУ, 2015. – 150 с.
 7. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие/ Н.П. Беляцкий, Б.Д. Семенов и др. – Минск: БГЭУ, 2012. – 290 с.
 8. Руденков, В.М., Беляцкий, Н.П., Рудак, И.К. Ведение переговоров: учеб. пособие / Руденков, В.М. и др. – Минск: Амалфея; Мисанта, 2012. – 184 с.
 9. Руденков, В.М. Менеджмент в общественных организациях: учеб. пособие / В.М. Руденков. – Минск: Мисанта, 2012. – 447 с.
 10. Смольский, А. П. Практический менеджмент: инструменты, стратегия и тактика управления: учеб. пособие / А.П. Смольский. – Минск: Амалфея: Мисанта, 2016. – 441 с.
 11. Управление организацией: учеб. пособие / М.В. Петрович, И.В. Балдин и др. – Минск: Академия управления  при Президенте РБ,  2012. – 432 с.
 12. Нормы и нормативы в управлении предприятием: практикум / Н.А. Самара, Н.Г. Шебеко. – Минск: Мисанта, 2014 г. – 167 с.
 13. Руденков, В. М. Инновационные производственные системы / В. М. Руденков, А. А. Пилютик. - Минск: Право и экономика, 2016.
 14.  Управление организацией: учебник /М. В. Петрович. – Минск: Академия управления при Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 479 с.

Кантакты

Адрас: 220070, г. Мінск, пр.Партызанскі 22-а, корпус 4, аўд. 504

Тэл.: +375 17 209-88-65

Пошта: beliatski_n@bseu.by

 

Спецыяльнасці

 • «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

  спецыялізацы:

  • «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці»
 • «Менеджмент»,

  напрамак:

  • «Менеджмент інавацыйны»

Дысцыпліны

 • «Антыкрызіснае кіраванне»;
 • «Бізнес-лідарства»;
 • «Бізнес-планаванне»;
 • «Уводзіны ў спецыяльнасць» (факультатыў);
 • «Вядзенне перамоў»;
 • «Унутрафірменнае планаванне»;
 • «Дзелавая культура»;
 • «Інавацыйны менеджмент»;
 • «Інтэлектуальная тэхніка менеджменту»;
 • «Інтэлектуальныя тэхналогіі лідарства»;
 • «Камерцыйная тайна і яе абарона»;
 • «Карпаратыўная культура»;
 • «Крэатыўны менеджмент»;
 • «Міжнародны менеджмент»;
 • «Менеджмент»;
 • "Менеджмент якасці»;
 • "Менеджмент рызыкі і страхаванне»;
 • «Нармаванне працоўных працэсаў»;
 • «Нормы і нарматывы»;
 • «Арганізацыйныя паводзіны»;
 • «Арганізацыйнае развіццё»;
 • «Арганізацыя інавацыйных працэсаў»;
 • «Арганізацыя прадпрымальніцкай дзейнасці»;
 • «Арганізацыя вытворчасці»;
 • «Арганізацыя працы»;
 • «Асновы менеджменту»;
 • «Асновы менеджменту і арганізацыйныя паводзіны»;
 • «Вытворчы менеджмент»;
 • «Рэкламны менеджмент»;
 • «Стратэгічны менеджмент»;
 • «Сацыяльнае партнёрства»;
 • «Тэарэтычныя асновы менеджменту»;
 • «Тэорыя рашэння вынаходніцкіх задач»;
 • «Кіраванне ведамі»;
 • «Кіраванне арганізацыяй»;
 • «Кіраванне персаналам»;
 • «Кіраванне праектамі»;
 • «Эканоміка працы»;
 • «Эканоміка працоўных рэсурсаў»;
 • «Эканамічныя метады менеджменту»;
 • «Эрганоміка» (факультатыў).

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь