Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі

Дырэктар:

Дабрародні Даніла Рыгоравіч
кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт

Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі (ІСГА) створаны ў маі 2005 г. для аб'яднання патэнцыялу вядучага эканамічнага ўніверсітэта краіны і гуманітарных кафедраў з мэтай падрыхтоўкі спецыялістаў на стыку эканамічных і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін для сучаснай эканомікі, у якой цэнтральнае месца займае чалавечы і сацыяльны капітал. Высокапрафесійную падрыхтоўку студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў забяспечваюць больш за 130 выкладчыкаў (з іх 8 дактароў навук, 42 кандыдаты навук). Кафедры ІСГА ажыццяўляюць выкладанне сацыяльна-гуманітарных дысцыплін на ўсіх факультэтах БДЭУ, а таксама спецыяльных дысцыплін на адкрытых у ІСГА спецыяльнасцях. Дырэктарам ІСГА з мая 2005 па красавік 2016 года з'яўлялася доктар філасофскіх навук, прафесар Я. С. Яскевіч. З мая 2016 да ліпеня 2020 года Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі ўзначальваў доктар філасофскіх навук, дацэнт Аляксандр Сяргеевіч Лапцёнак. У жніўні 2020 года дырэктарам ІСГА стаў кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Даніла Рыгоравіч Дабрародні.

У складзе Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі 5 кафедр:

Унікальныя магчымасці

Высокі прафесійны, метадалагічны і навуковы ўзровень супрацоўнікаў ІСГА ў галіне міждысцыплінарных падыходаў забяспечыў выкананне інавацыйных праектаў, якія аб'ядналі намаганні вучоных інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Інстытут філасофіі, Інстытут гісторыі, Інстытут сацыялогіі); Расійскай акадэміі навук (Інстытут філасофіі, Інстытут сацыяльна-палітычных даследаванняў, Інстытут Еўропы), Маскоўскага, Санкт-Пецярбургскага, Вільнюскага (Інстытут гісторыі Літвы), Тамбоўскага дзяржаўных і Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэтаў, што знайшло адлюстраванне ў распрацоўцы навуковых праектаў і падрыхтоўцы сумесных публікацый.

Важную ролю ў практыка-арыентаванасці навучання студэнтаў і рэалізацыі навуковага патэнцыялу супрацоўнікаў адыгрывае Цэнтр сацыяльна-гуманітарных даследаванняў. З 2020 г. Цэнтрам рэалізавана больш за 10 фінансуемых навуковых праектаў, экспартны складнік – 30 тыс. еўра. Да ўдзелу ў навуковых праектах актыўна прыцягваюцца студэнты. Кіраўнік Цэнтра – Лашук Ірына Валер'еўна.

Падрабязная інфармацыя пра Цэнтр тут >>>

Спецыяльнасці

Кафедры ІСГА забяспечваюць падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях і спецыялізацыях:

Па спецыяльнасці "Сацыялогія" (спецыялізацыя "Эканамічная сацыялогія") студэнты вывучаюць тэорыю і метадалогію сацыялагічных даследаванняў, сацыялогію рынкаў, сацыялогію кіравання, сацыялогію грамадскай думкі, сацыялогію палітыкі і міжнародных адносін, сацыялагічнае забеспячэнне маркетынгавай дзейнасці, сацыяльна-эканамічнае праектаванне і прагноз, сацыялогію шлюбу і сям'і, а таксама эканамічныя, псіхалагічныя і паліталагічныя дысцыпліны. Падчас навучання студэнты набываюць навыкі выкладання сацыялогіі і сацыяльна-палітычных дысцыплін, арганізацыі і правядзення сацыялагічных даследаванняў у рамках педагагічнай і вытворчай практык.

Як паказаў вопыт працаўладкавання выпускнікоў, падрыхтаваных у рамках спецыялізацыі "Эканамічная сацыялогія", яны найбольш запатрабаваны ў сацыялагічных і маркетынгавых даследчых цэнтрах, у сацыялагічных і маркетынгавых службах на прадпрыемствах і ў арганізацыях, у фірмах і кансалтынгавых кампаніях, у сродках масавай інфармацыі, у службах і арганізацыях розных форм уласнасці, якія спецыялізуюцца ў сферы камунікацыі і медыя, у банкаўскай сферы, у HR структурах, у PR агенцтвах, у якасці выкладчыкаў у сярэдніх, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установах, на адміністрацыйных пасадах і ў органах дзяржаўнага кіравання і ўнутраных спраў на пасадах, якія патрабуюць эканамічнай і сацыялагічнай адукацыі. Выпускнікам прысвойваецца кваліфікацыя «Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-палітычных дысцыплін».

 Cпецыяльнасць "Паліталогія"

Па спецыяльнасці "Паліталогія" (спецыялізацыя "Палітычны менеджмент") рыхтуюцца спецыялісты, кваліфікацыя якіх спалучае ў сабе падрыхтоўку па палітычных, эканамічных, сацыяльна-гуманітарных навуках. Падрыхтоўка "на стыку" паліталогіі і эканомікі дазваляе інтэграваць веды ў галіне сучаснай палітыкі, дзяржаўнага кіравання, эканомікі і стратэгічнага менеджменту. Палітолагі-менеджары набываюць навыкі працы з рознымі аўдыторыямі, арганізуюць камунікацыю і прадстаўніцтва інтарэсаў бізнес-структур у органах дзяржаўнай улады. Валодаючы глыбокімі ведамі ў галіне палітыкі і эканомікі, палітолагі-менеджары забяспечваюць аналіз і прагназаванне палітычных працэсаў у Рэспубліцы Беларусь і сучасным свеце, бяруць удзел у распрацоўцы палітычных і эканамічных рашэнняў, кансультуюць прадстаўнікоў бізнесу, дзяржаўных органаў, структур грамадзянскай супольнасці. Выпускнікі спецыяльнасці "Паліталогія" атрымліваюць неабходную базу ведаў для практычнай дзейнасці ў якасці аналітыкаў, пачынаючых лідараў і актывістаў маладзёжных аб'яднанняў, грамадскіх арганізацый і палітычных партый, супрацоўнікаў прэс-службаў і PR-аддзелаў органаў дзяржаўнай улады, бізнес-структур, грамадскіх арганізацый, супрацоўнікаў аналітычных цэнтраў і кансалтынгавых агенцтваў. Нашы выпускнікі працуюць у органах дзяржаўнага кіравання, грамадскіх арганізацыях, інфармацыйных і аналітычных цэнтрах, СМІ. Выпускнікам прысвойваецца кваліфікацыя "Палітолаг-менеджар".

Cпецыяльнасць "Псіхалогія"

Адукацыйная праграма па спецыяльнасці "Псіхалогія" (спецыялізацыя "Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці") арыентавана на фарміраванне ў студэнтаў кампетэнцый у галіне псіхалагічнага аналізу сацыяльна-эканамічных адносін, псіхалогіі прыняцця кіраўнічых рашэнняў, аказання псіхалагічнай дапамогі, карэкцыі паводзін у працоўных калектывах. Студэнты дадзенай спецыяльнасці вывучаюць псіхалогію кіравання, псіхалогію бізнесу, псіхалогію дзелавых зносін, псіхалогію рэкламы і PR, канфлікталогію, тэорыю і метадалогію псіхалагічных даследаванняў, вучацца праводзіць сацыяльна-псіхалагічныя трэнінгі і трэнінгі эфектыўнай камунікацыі, вывучаюць іншыя дысцыпліны эканамічнага і сацыяльна-гуманітарнага профілю. Выпускнікі спецыяльнасці «Псіхалогія» са спецыялізацыяй «Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці» працуюць HR-менеджарамі на прадпрыемствах і ў арганізацыях, у кадравых і рэкрутынгавых агенцтвах, псіхолагамі-кансультантамі ў цэнтрах сацыяльнай і псіхалагічнай дапамогі, у рэкламных кампаніях, педагогамі-псіхолагамі ва ўстановах адукацыі, выкладчыкамі псіхалагічных дысцыплін у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах, навуковымі супрацоўнікамі ў навукова-даследчых установах. Выпускнікам прысвойваецца кваліфікацыя "Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі".

З мэтай прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў і іх навуковага росту ў ІСГА адкрыта магістарская падрыхтоўка па спецыяльнасці "Паліталогія" пры кафедры паліталогіі і па спецыяльнасці "Эканоміка" (спецыялізацыя "Эканамічная сацыялогія") пры кафедры эканамічнай сацыялогіі і псіхалогіі прадпрымальніцкай дзейнасці, а таксама аспірантура пры кафедры паліталогіі па спецыяльнасцях: 23.00.01 – тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі; 23.00.02 – палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі; 23.00.04 – палітычныя праблемы міжнародных адносін глабальнага і рэгіянальнага развіцця.

Размяшчэнне дэканата і кафедр Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі:

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 4,
к. 212, 303

Тэл.: +375 17 209-78-47 (дырэктар)

 +375 17 209-88-00 (дэканат)

Пошта: форма зваротнай сувязі

Сайт:isgo.bseu.by

Инфо: презентация

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь