Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі

Дырэктар:

Дабрародні Даніла Рыгоравіч
кандыдат філасофскіх навук,
дацэнт

Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі (ІСГА) створаны ў маі 2005 г. з мэтай забеспячэння высокай якасці выкладання сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, узмацнення іх выхаваўчага і ідэалагічнага ўздзеяння, адкрыцця інавацыйных спецыяльнасцяў на стыку эканомікі і сацыялогіі, эканомікі і палітыкі, эканомікі і псіхалогіі ў адпаведнасці з патрабаваннямі рынку працы. Высокапрафесійную падрыхтоўку студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў забяспечваюць 145 выкладчыкаў (з іх 8 дактароў навук, 51 кандыдатаў навук). Кафедры ІСГА ажыццяўляюць выкладанне сацыяльна-гуманітарных дысцыплін на ўсіх факультэтах БДЭУ, а таксама спецыяльных дысцыплін на адкрытых у ІСГА спецыяльнасцях.

Дырэктарам ІСГА з мая 2005 г. па красавік 2016 г. зяўлялася доктар філасофскіх навук, прафесар Я. С. Яскевіч. З мая 2016 года Інстытут сацыяльна-гуманітарнай адукацыі ўзначальвае доктар філасофскіх навук, дацэнт Аляксандр Сяргеевіч Лапцёнак.

У складзе Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі 6 кафедр:

Кафедры ІСГА забяспечваюць падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях і спецыялізацыях:

Па спецыяльнасці «Сацыялогія» (спецыялізацыя «Эканамічная сацыялогія ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія добра арыентуюцца ў галіне мікра- і макраэканомікі, міжнароднай і нацыянальнай эканомікі, тэорыі і гісторыі сацыялогіі, эканамічнай сацыялогіі. У працэсе навучання студэнты набываюць навыкі выкладання сацыялогіі і сацыяльна-палітычных навук; абгрунтавання варыянтаў рашэння канкрэтных сацыяльных задач; самастойнага, аргументаванага і крытычнага пункту гледжання пры аналізе сацыяльна-эканамічных праблем; арганізацыі і правядзення сацыялагічных даследаванняў па актуальных сацыяльна-эканамічных праблемах, што дазваляе выпускнікам працаваць як у сістэме адукацыі, так і ў маркетынгавых службах, кампаніях, навуковых сацыялагічных інстытутах і даследчых цэнтрах.

Па спецыяльнасці «Паліталогія» (спецыялізацыя «Палітычны менеджмент») рыхтуюцца спецыялісты, кваліфікацыя якіх спалучае ў сабе падрыхтоўку па палітычным, эканамічным, сацыяльна-гуманітарным навукам. Выпускнікі маюць магчымасць працаваць на выкладчыцкіх і адміністратыўных пасадах у сярэдніх, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навуковых установах,  а таксама ў сацыяльна-палітычных і стратэгічных цэнтрах і інстытутах, у маркетынгавых службах на прадпрыемствах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіравання, атрымліваць далейшую адукацыю ў магістратуры і аспірантуры па палітычным навукам.

Адукацыйная праграма па спецыяльнасці «Псіхалогія» (спецыялізацыя «Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці»)  арыентавана на фарміраванне ў спецыялістаў навыкаў псіхалагічнага аналізу сацыяльна-эканамічных працэсаў з выкарыстаннем метадалогіі і сістэмы катэгорый псіхалогіі. Выпускнікі атрымліваюць глыбокія веды не толькі ў галіне псіхалогіі прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў, арганізацыі псіхалагічнай дапамогі, карэкцыі псіхалогіі паводзінаў у працоўных калектывах, але і ў галіне эканомікі і сацыяльна-гуманітарных навук. Падрыхтаваныя ў рамках такога падыходу спецыялісты будуць запатрабаваныя ў сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навуковых установах, ў сацыяльна-псіхалагічных цэнтрах, на прадпрыемствах, фірмах і ў кампаніях, на пасадах, якія патрабуюць эканамічнай і псіхалагічнай адукацыі.

Набор студэнтаў на спецыяльнасці ІСГА на дзённую форму навучання па трох спецыяльнасцях ажыццяўляецца з 2008/2009 навучальнага году.

З мэтай прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў і іх навуковага росту ў ІСГА адкрыта магістэрская падрыхтоўка  па спецыяльнасці «Паліталогія», аспірантура пры кафедры паліталогіі па спецыяльнасцях: 23.00.01 «Тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі»; 23.00.02 «Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі»; 23.00.04 «Палітычныя праблемы міжнародных адносін глабальнага і рэгіянальнага развіцця».

Высокі прафесійны, метадалагічны і навуковы ўзровень супрацоўнікаў ІСГА ў галіне міждысцыплінарных падыходаў забяспечыў выкананне інавацыйных праектаў, якія аб'ядналі намаганні вучоных Інстытутаў Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі (Інстытуты філасофіі, гісторыі, сацыялогіі); Расійскай Акадэміі навук (Інстытуты філасофіі, сацыяльна-палітычных даследаванняў, Еўропы), Маскоўскага, Санкт-Пецярбургскага, Вільнюскага (Інстытут гісторыі Літвы), Тамбоўскага дзяржаўных і Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэтаў. Гэтае супрацоўніцтва знайшло адлюстраванне ў распрацоўцы навуковых праектаў і падрыхтоўцы сумесных манаграфій.

Размяшчэнне дэканата і кафедр Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі:

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 4,
к. 212, 303

Тэл.: +375 17 209-78-47 (дырэктар)
Аляксандр Сяргеевіч Лапцёнак
 +375 17 209-88-00 (дэканат)

Пошта: форма зваротнай сувязі

Сайт:isgo.bseu.by

Инфо: презентация

Спецыяльнасці

  • «Сацыялогія» (спецыялізацыя «Эканамічная сацыялогія»)
  • «Паліталогія» (спецыялізацыя «Палітычны менеджмент»)
  • «Псіхалогія» (спецыялізацыя «Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці»)
Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь