Факультэт довузовской подготовки

У адзінай сістэме бесперапыннай інтэграванай шматузроўневай адукацыі важным звяном з'яўляецца падрыхтоўка да паступлення ў ВНУ і прафарыентацыя моладзі. Гэтыя задачы павінен вырашаць факультэт даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, які з'яўляеццая структурным падраздзяленнем універсітэта.

Факультэт даўніверсітэцкай падрыхтоўкі (ФДП) утвораны загадам рэктара БДЭУ № 68 – А ад 13.03.1992 г.

Факультэт дзейнічае на падставе Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі № 243–3 ад 13 снежня 2011 г.; Палажэння аб факультэце даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, падрыхтоўчым аддзяленні, падрыхтоўчых курсах, зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 980 ад 21 ліпеня 2011 г.; Палажэння аб факультэце даўніверсітэцкай падрыхтоўкі БДЭУ, зацверджанага рэктарам універсітэта 5 ліпеня 2018 г.; Палажэння аб падрыхтоўчых курсах, зацверджанага рэктарам універсітэта 27 сакавіка 2014 г.

 

Дэкан факультэта (у цэнтры) – Кучук Сяргей Аляксандравіч, спецыялісты факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі (злева направа) – Хоміч Людміла Іванаўна, Янкоўская Ірына Пятроўна, Макарава Святлана Аляксееўна, Ачапоўская Лілія Віктараўна.

Дэкан факультэта, выкладчыкі і супрацоўнікі факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі.

У лістападзе 2003 г. на базе факультэта была створана кафедра агульнаадукацыйных дысцыплін.  

Непасрэдны ўдзел універсітэта ў адборы будучых абітурыентаў з'яўляецца важнай умовай не толькі іх прафесійнай арыентацыі, але і ў першую чаргу якаснай падрыхтоўкі да магчымага навучання ў вышэйшай школе.

Факультэт даўніверсітэцкай падрыхтоўкі ажыццяўляе сваю дзейнасць па наступных напрамках:

∠ навучанне абітурыентаў сярэдніх агульнаадукацыйных устаноў і каледжаў на падрыхтоўчых курсах для здачы ўступных іспытаў з мэтай паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь на поўны тэрмін навучання па дысцыплінах:

∠ арганізацыя працы падрыхтоўчых курсаў для выпускнікоў каледжаў, якія паступаюць на скарочаны тэрмін навучання па дысцыплінах:

Падрыхтоўка абітурыентаў, выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных устаноў і каледжаў, на падрыхтоўчых курсах вядзецца ў вячэрняй вочнай і завочнай формах навучання, а таксама шляхам злучэння гэтых форм.

∠ навучанне замежных слухачоў на падрыхтоўчым аддзяленні па дысцыплінах:

Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення, якія паспяхова здалі выпускныя іспыты і атрымалі пасведчанне аб заканчэнні падрыхтоўчага аддзялення,  маюць магчымасць без іспытаў паступаць як у БДЭУ, так і ў іншыя вну Рэспублікі Беларусь на 1 або 2 ступень навучання.

∠ навучанне замежных слухачоў на моўных курсах па дысцыплінах:

Падрыхтоўка замежных слухачоў на падрыхтоўчым аддзяленні і на моўных курсах вядзецца ў вочной дзённая форме.

∠ арганізацыя працы групы тэставання, асноўная задача якой – правядзенне для абітурыентаў рэпетыцыйнага тэставання (без выдачы сертыфікатаў) за курс агульнай сярэдняй адукацыі на аснове камплекта тэставых заданняў УА «Рэспубліканскі інстытут кантроля ведаў» па ўсіх дысцыплінах.

 Навучанне на падрыхтоўчых і моўных курсах, а таксама на падрыхтоўчым аддзяленні ПЛАТНАЕ

Асноўныя мэты факультэта:

Дасягненне пастаўленых мэт вызначаецца шматварыянтнасцю навучальных планаў і праграм па дысцыплінах уступных іспытаў на падрыхтоўчых курсах; а таксама па дысцыплінах, па якіх слухачы падрыхтоўчага аддзялення здают выпускныя іспыты; колькасным і якасным падборам навучальных груп, выкарыстаннем сучасных навучальных методык і індывідуалізацыяй навучання.

Мэтанакіраваная праца па выяўленні і развіццю найбольш здольных навучэнцаў, іх падрыхтоўка да праходжання цэнтралізаванага тэставання і паступлення ва ўніверсітэт ажыццяўляецца таксама праз падрыхтоўчыя курсы «Школа-вну», якія функцыянуюць на падставе дамоў з агульнаадукацыйнымі ўстановамі як на базе ўніверсітэта, так і на базе агульнаадукацыйных устаноў г. Мінска і Мінскай вобласці.

Асноўнымі задачамі факультэта на сучасным этапе з'яўляюцца:

Дзейнасць факультэта давузаўскай падрыхтоўкі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з тыпавымі навучальнымі планамі і праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. На падставе тыпавых навучальных планаў і праграмам разпрацоўваюцца навучальныя планы і праграмы падрыхтоўчых курсаў і падрыхтоўчага аддзялення.
Навучальныя заняткі праводзяць штатныя выкладчыкі факультэта.

Наш адрас:        г. Мінск, Партызанскі праспект, 26,
вучэбны корпус 2, кабінет 11

Наш тэлефон:   +375 17 209-78-11

Наш сайт:          bseu.by

Наша электронная пошта:         fdp@bseu.by

Наш адрас у Instagram:      bgeuminsk (Давузаўская падрыхтоўка)

 

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 2,
к. 11

Тэл.: +375 17 209 78 11

Пошта: fdp@bseu.by

Instagram:      bgeuminsk (Давузаўская падрыхтоўка)

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь