Кафедра сусветнай эканомікі

Загадчык кафедры:

Янчук Аляксандр Леанідавіч
кандыдат эканамічных навук
дацэнт


Кафедра сусветнай эканомікі заснавана 28 верасня 2001 г. у выніку рэарганізацыі кафедры міжнародных эканамічных адносін, створанай у універсітэце ў 1991 г.

Спецыяльнасці

1-я ступень

Кафедра сусветнай эканомікі з'яўляецца выпускаючай
- па першай ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-25 01 03 «Сусветная эканоміка» са спецыялізацыямі:

- па другой ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці

магістэрская праграма «Міжнародная эканоміка і камерцыйная дыпламатыя».


Выкладчыкі кафедры i ix навуковая спецыялізацыя

Вучэбна-метадычная праца

Дысцыпліны

Выкладаемыя дысцыпліны
Для студэнтаў 1 ступені вышэйшай адукацыі

Для студэнтаў 2 ступені вышэйшай адукацыі

Кафедра з'яўляецца каардынатарам магістэрскай праграмы «Міжнародная эканоміка і камерцыйная дыпламатыя» / «International Economics and Commercial Diplomacy» 1-25 81 03 з магчымасцю навучання на рускай або на англійскай мове. Праграма прадугледжвае фундаментальную падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць ведамі и ўменнямі для працы ў міжнародным асяроддзі па праблематыцы міжнароднай і нацыянальнай бяспекі, сусветнай эканомікі, палітыкі і бізнеса, адносін Рэспублікі Беларусь з партнёрамі па інтэграцыі; якія здольны праводзіць гандлёвыя перагаворы з прадстаўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання замежных краін і міжнародных арганізацый на замежнай мове; ажыццяўляць аналіз сучасных тэндэнцый развіцця сусветнай эканомікі і міжнародных эканамічных адносін, знешнеэканамічнай палітыкі замежных краін.

Навучальныя і вучэбна-метадычныя выданні і комплексы

Навуковая праца

Выкладчыкі кафедры прайшлі падрыхтоўку і стажыроўку ў вядучых універсітэтах Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Германіі, Індыі, Кітая, Польшчы, ЗША, Францыі. Супрацоўнікі кафедры рэгулярна прымаюць удзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, сімпозіумах, кангрэсах, семінарах і круглых сталах у краінах бліжняга і далёкага замежжа; публікуюць артыкулы, навуковыя даклады, тэзісы у навуковых выданнях замежных універсітэтаў і іншых навуковых цэнтраў. Кафедра супрацоўнiчае з ААТ «Мiнскi малочны завод №1».

Міжнародныя сувязі кафедры пастаянна развіваюцца. Выконваюцца даследаванні па тэхнічным заданням Еўразійскай эканамічнай камісіі, грантам БРФФД і інш. Дзейнічаюць дагаворы з Віртуальным інстытутам ЮНКТАД (Жэнева), з якім выконваецца сумеснае даследаванне "Абгрунтаванне траекторыі роста апрацоўваючай прамысловасці Рэспублікі Беларусь ва ўмовах міжнароднай шматузроўневай эканамічнай інтэграцыі"; з Малдаўскай эканамічнай акадэміяй (Кішынёў), Казахскім універсітэтам міжнародных адносін і сусветных моў імя Абылай хана (Алматы), Расійскім эканамічным універсітэтам імя Г.В. Пляханава (Масква), Азербайджанскім дзяржаўным эканамічным універсітэтам (Баку), Уральскім дзяржаўным эканамічным універсітэтам (Екацярынбург).

Асноўныя публікацыі апошніх гадоў 

  1. Мировая экономика: учеб. пособие / А. А. Праневич, Г. А. Шмарловская, В. В. Ожигина, О. Н. Шкутько, Е. С. Лисица; под ред. А. А. Праневич. – Минск: БГЭУ, 2014. – 509 с.
  2. Международная экономика: учеб.-метод. пособие / А. А. Праневич, О. В. Старовойтова, Н. Н. Сухарева, В. В. Ожигина, И. А. Шамардина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Гаращенко; под ред. А. А. Праневич, О. В. Старовойтовой. – Минск: БГЭУ, 2015. – 213 с.
  3. Международная экономика: учеб.-метод. пособие для иностр. учащихся / А. А. Праневич, О. В. Старовойтова, Н. Н.  Сухарева, В. В. Ожигина, И. А. Шамардина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Гаращенко; под ред. А. А. Праневич, О. В. Старовойтовой. – Минск: БГЭУ, 2015. – 242 с.
  4. Международные экономические отношения: учеб.-метод.пособие для иностранных студентов / Г.Г. Санько, С.В. Павловская, Е.А. Гаращенко. – Минск: БГЭУ, 2018. – 164 с.
  5. Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: учеб.-метод. пособие / А. А. Праневич, О. Н. Шкутько, В. В. Ожигина, А. П. Левкович, Е. Н. Петрушкевич, Ю. Б. Вашкевич; под ред. А. А. Праневич, О. Н. Шкутько. – Минск: БГЭУ, 2016. – 190 с. / 20 c.
  6. Международная экономическая интеграция: учебное пособие / В. В. Ожигина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Петрушкевич; под. ред. В. В. Ожигиной. – Минск: БГЭУ, 2017. – 431 с.
  7. Международные экономические отношения: учебно-методическое пособие для иностранных студентов / Г. Г. Санько, С. В. Павловская, Е. А. Гаращенко. – Минск: БГЭУ, 2018. – 163 с.
  8. Петрушкевич, Е. Н. Международные прямые инвестиции в развитии мировой экономики XXI века / Е. Н. Петрушкевич ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2016. – 251 с.

Кантакты

Адрас: пр. Партизанский 26, корпус 3,
к. 229

Тэл.: +375 17 209-88-39

Пошта: kme@bseu.by

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь