Кафедра сусветнай эканомікі

Загадчык кафедры:

Ажыгіна Вера Уладзіміраўна
кандыдат эканамічных навук
дацэнт

Кафедра сусветнай эканомікі заснавана 28 верасня 2001 г. у выніку рэарганізацыі кафедры міжнародных эканамічных адносін, створанай у універсітэце ў 1991 г.

Кафедра сусветнай эканомікі з’яўляецца выпускаючай
- па першай ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-25 01 03 «Сусветная эканоміка» са спецыялізацыямі:

- па другой ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці

Выкладчыкі кафедры


Ф.І.О.
Вучоная ступень, вучонае званне, пасада

Ажыгіна Вера Уладзіміраўна

Заг. кафедры, к.э.н., дацэнт

Абдула Ахмед

к.э.н., дацэнт

Барысік Вольга Віктараўна

к.э.н., дацэнт

Войтехович Александр Николаевич– преподаватель-стажер

Вашкевіч Юлія Барысаўна

асістэнт

Гарашчанка Алена Аляксандраўна

асістэнт

Герасімаў Ягор Леанідавіч

к.э.н., дацэнт

Марціновіч Алена Аляксандраўна

асістэнт

Мурадзян Карэн Багратавіч

асістэнт

Петрушкевіч Алена Мікалаеўна

к.э.н., дацэнт

Праневіч Ала Аляксандраўна

д.э.н., прафесар

Санько Галіна Рыгораўна

д.э.н., прафесар

Шамардзіна Ірына Аляксандраўна

к.э.н., дацэнт кафедры

Шкуцько Аксана Мікалаеўна

к.э.н., дацэнт

Янчук Аляксандр Леанідавіч

к.э.н., дацэнт

Выкладаемыя дысцыпліны

Для студэнтаў 1 ступені вышэйшай адукацыі

 1. Міжнародная эканоміка
 2. Сусветная эканоміка
 3. Міэнародныя эканамічныя адносіны
 4. Міжнародная інвестыцыйная дзейнасць
 5. Міжнародная эканамічная інтэграцыя
 6. Інвестыцыйны аналіз
 7. Эканоміка Рэспублікі Беларусь у сістэме міжнародных сувязяў
 8. Міжнародны менеджмент

Для студэнтаў 2 ступені вышэйшай адукацыі
Навукова-арыентаваная магістратура

Практыка-арыентаваная магістратура на рускай мове

Практыка-арыентаваная магістратура на рускай і англійскай мовах

Практыка-арыентаваная магістратура на англійскай мове

 Кафедра сусветнай эканомікі з’яўляецца адной з вядучых кафедр універсітэта. Па выніках штогадовага агляду-конкурсу УА «БДЭУ» за 2016-17 навуч. год  кафедра заняла 1-е месца ў намінацыі «Ідэалагічная і выхаваўчая праца» и 3-е месца ў намінацыі «Міжнароднае супрацоўніцтва». Па выніках конкурсу за 2017-18 уч. год – 2-е месца ў намінацыі «Міжнароднае супрацоўніцтва».

Кафедра з’яўляецца каардынатарам першай у рэспубліцы англамоўнай магістэрскай праграмы «Міжнародная эканоміка і гандлёвая палітыка» / «International Economics and Trade Policy» 1-25 81 01, мэтай якой з’яўляецца падрыхтоўка элітных упраўленчых кадраў у галіне міжнароднага гандлю і міжнароднай гандлёвай палітыкі. Усё навучанне праводзіцца на англійскай мове. Праграма ўключае ў сябе цэлы шэраг унікальных вучэбных курсаў, якія не маюць рускамоўных аналагаў у Беларусі.

У 2017 годзе кафедра таксама запусціла новую магістэрскую праграму «Міжнародная эканоміка і камерцыйная дыпламатыя» / «International Economics and Commercial Diplomacy» 1-25 81 03 з магчымасцю навучання на рускай або на англійскай мове. Праграма прадугледжвае фундаментальную падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць ведамі и ўменнямі для працы ў міжнародным асяроддзі па праблематыцы міжнароднай і нацыянальнай бяспекі, сусветнай эканомікі, палітыкі і бізнеса, адносін Рэспублікі Беларусь з партнёрамі па інтэграцыі; якія здольны праводзіць гандлёвыя перагаворы з прадстаўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання замежных краін і міжнародных арганізацый на замежнай мове; ажыццяўляць аналіз сучасных тэндэнцый развіцця сусветнай эканомікі і міжнародных эканамічных адносін, знешнеэканамічнай палітыкі замежных краін.

Навуковая спецыялізацыя выкладчыкаў кафедры сусветнай эканомікі


к.э.н., дацэнт Ажыгіна В.У.

Міжнародная эканамічная інтэграцыя. Эканамічная рэгіяналізацыя і глабалізацыя. Знешнегандлёвая і інтэграцыйная палітыка краін і інтэграцыйных аб’яднанняў. Сацыяльна арыентаваная і інавацыйная эканоміка.

к.э.н., дацэнт Абдула А.

Міжнародная міграцыя працоўных рэсурсаў. Эканамічнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з арабскімі краінамі.

к.э.н, дацэнт Барысік В.В.

Палітыка імпартазамяшчэння ва ўмовах малай адкрытай эканомікі.

м.э.н. Вашкевіч Ю.Б.

Знешнегандлёвая і кластэрная палітыка дзяржавы, міжнародны гандаль дабаўленай вартасцю.

м.э.н. Вайцеховіч А.М.

Валютная інтэграцыя.

Гарашчанка А.А.

Тарыфнае рэгуляванне знешняга гандлю.

к.э.н., дацэнт Герасімаў Я.Л.

Праблемы глабалізацыі, развіцця і дынамікі рынка інтэлектуальнага рэсурса, канкурэнтаздольнасці вышэйшых навучальных устаноў ва ўмовах эканомікі ведаў.

м.э.н. Марціновіч А.А.

Міжнароднае міжфірменнае супрацоўніцтва.

м.э.н. Мурадзян К.Б.

Міжнародная канкурэнцыя.

к.э.н., дацэнт Петрушкевіч А.М.

Прамыя замежныя інвестыцыі. ПЗІ-палітыка і інвестыцыйны клімат. Развіццё краін з транзітыўнай эканомікай.

д.э.н., прафесар Праневіч А.А.

Міжнародная канкурэнцыя. Канкурэнтная палітыка. Канкурэнтаздольнасць. Інстытуцыянальны падыход.

д.э.н., прафесар Санько Г.Р.

Манаполія і канкурэнцыя. Антыманапольнае рэгуляванне. Дэманапалізацыя эканомікі. Міжнародныя карпарацыі. Фінансава-прамысловыя групы. Стратэгічныя альянсы. Міжнародная канкурэнцыя. Транснацыяналізацыя вытворчасці і капіталу. Інтэрнацыяналізацыя вытворчасці.

к.э.н., дацэнт кафедры Шамардзіна І.А.

Міжнародны турызм.

к.э.н., дацэнт Шкуцько А.М.

Інтэлектуальная маёмасць. Маёмасць ТНК. ФПГ. Глабалізацыя эканомікі. Сусветны рынак паслуг.

к.э.н, дацэнт Янчук А.Л.

Дзяржаўнае рэгуляванне знешняга гандлю. Мадэляванне знешнегандлёвай палітыкі.

Выкладчыкі кафедры прайшлі падрыхтоўку і стажыроўку ў вядучых універсітэтах Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Германіі, Індыі, Кітая, Польшчы, ЗША, Францыі. Супрацоўнікі кафедры рэгулярна прымаюць удзел у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, сімпозіумах, кангрэсах, семінарах і круглых сталах у краінах бліжняга і далёкага замежжа; публікуюць артыкулы, навуковыя даклады, тэзісы у навуковых выданнях замежных універсітэтаў і іншых навуковых цэнтраў. Кафедра супрацоўнiчае з ААТ «Мiнскi малочны завод №1».

Міжнародныя сувязі кафедры пастаянна развіваюцца. Выконваюцца даследаванні па тэхнічным заданням Еўразійскай эканамічнай камісіі, грантам БРФФД і інш. Дзейнічаюць дагаворы з Віртуальным інстытутам ЮНКТАД (Жэнева), з якім выконваецца сумеснае даследаванне “Абгрунтаванне траекторыі роста апрацоўваючай прамысловасці Рэспублікі Беларусь ва ўмовах міжнароднай шматузроўневай эканамічнай інтэграцыі”; з Малдаўскай эканамічнай акадэміяй (Кішынёў), Казахскім універсітэтам міжнародных адносін і сусветных моў імя Абылай хана (Алматы), Расійскім эканамічным універсітэтам імя Г.В. Пляханава (Масква), Азербайджанскім дзяржаўным эканамічным універсітэтам (Баку), Уральскім дзяржаўным эканамічным універсітэтам (Екацярынбург).

Асноўныя публікацыі апошніх гадоў

 1. Мировая экономика: учеб. пособие / А. А. Праневич, Г. А. Шмарловская, В. В. Ожигина, О. Н. Шкутько, Е. С. Лисица; под ред. А. А. Праневич. – Минск: БГЭУ, 2014. – 509 с.
 2. Международная экономика: учеб.-метод. пособие / А. А. Праневич, О. В. Старовойтова, Н. Н. Сухарева, В. В. Ожигина, И. А. Шамардина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Гаращенко; под ред. А. А. Праневич, О. В. Старовойтовой. – Минск: БГЭУ, 2015. – 213 с.
 3. Международная экономика: учеб.-метод. пособие для иностр. учащихся / А. А. Праневич, О. В. Старовойтова, Н. Н.  Сухарева, В. В. Ожигина, И. А. Шамардина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Гаращенко; под ред. А. А. Праневич, О. В. Старовойтовой. – Минск: БГЭУ, 2015. – 242 с.
 4. Международные экономические отношения: учеб.-метод.пособие для иностранных студентов / Г.Г. Санько, С.В. Павловская, Е.А. Гаращенко. – Минск: БГЭУ, 2018. – 164 с.
 5. Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей: учеб.-метод. пособие / А. А. Праневич, О. Н. Шкутько, В. В. Ожигина, А. П. Левкович, Е. Н. Петрушкевич, Ю. Б. Вашкевич; под ред. А. А. Праневич, О. Н. Шкутько. – Минск: БГЭУ, 2016. – 190 с. / 20 c.
 6. Международная экономическая интеграция: учебное пособие / В. В. Ожигина, О. Н. Шкутько, Е. Н. Петрушкевич; под. ред. В. В. Ожигиной. – Минск: БГЭУ, 2017. – 431 с.
 7. Международные экономические отношения: учебно-методическое пособие для иностранных студентов / Г. Г. Санько, С. В. Павловская, Е. А. Гаращенко. – Минск: БГЭУ, 2018. – 163 с.
 8. Петрушкевич, Е. Н. Международные прямые инвестиции в развитии мировой экономики XXI века / Е. Н. Петрушкевич ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2016. – 251 с.

Кантакты

Адрас: пр. Партизанский 26, корпус 3,
к. 229

Тэл.: +375 17 209-88-39

Пошта: kme@bseu.by

 

Спецыяльнасці

 • «Сусветная эканоміка»

  спецыялізацыі::

  • «Кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю»
  • «Міжнародныя інвестыцыі»

Магістратура

 • Сусветная эканоміка (навукова-арыентаваная магістратура),
 • Сусветная эканоміка (практыка-арыентаваная магістратура),
 • магістэрскiя праграмы

  • магістэрская праграма «Міжнародная эканамічная палітыка і транснацыянальны бізнес»,
  • магістэрская праграма «Міжнародная эканоміка і камерцыйная дыпламатыя»
 • Міжнародная эканоміка і гандлёвая палітыка (практыка-арыентаваная магістратура)
 • магістэрская праграма
  • «Міжнародная эканоміка і гандлёвая палітыка»

Дысцыпліны

 • Міжнародная эканоміка
 • Сусветная эканоміка
 • Міэнародныя эканамічныя адносіны
 • Міжнародная інвестыцыйная дзейнасць
 • Міжнародная эканамічная інтэграцыя
 • Інвестыцыйны аналіз
 • Эканоміка Рэспублікі Беларусь у сістэме міжнародных сувязяў
 • Міжнародны менеджмент
Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь