Кафедра эканамічнай палітыкі

Загадчык кафедры:

Бондар Аляксандр Віктаравіч
доктар эканамічных навук
прафесар

Кафедра была ўтворана ў 1981 годзе.

Структурныя рэарганізацыі і перайменаванні:

1981-1987 гг. - «кафедра палітычнай эканоміі і крытыкі антымарксісцкіх эканамічных вучэнняў»;
1987-2009 гг. - «кафедра эканамічнай тэорыі і гісторыі эканамічных вучэнняў»;
2009 г.-па цяперашні час - «кафедра эканамічнай палітыкі».

Усе загадчыкі, якія працавалі за ўсю гісторыю кафедры:

Язвінская Я.А., прафесар - кіраўніцтва кафедрай з 1981-1985 гг.
Лемяшэўскі І.М., доктар эканамічных навук, прафесар - 1985-1991 гг.
Тур А.М., доктар эканамічных навук, прафесар - 1991-2000 гг.

Бондар А.В., доктар эканамічных навук, прафесар - з 2000 г. па сённяшні дзень. У 2008 годзе Бондару А.В. аб'яўлена Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь; у 2010 годзе ўзнагароджаны медалём Францыска Скарыны. У 2016 годзе прысвоена ганаровае званне Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. З'яўляецца членам Савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый у УА БДЭУ па спецыяльнасці «Эканамічная тэорыя» і «Сусветная эканоміка». Ім апублікавана больш за 200 навуковых і вучэбна-метадычных прац.
З моманту заснавання кафедра стала своеасаблівай кузняй навукоўцаў вышэйшай кваліфікацыі, дактароў эканамічных навук, якія вырашаюць многія эканамічныя праблемы ў Рэспубліцы Беларусь:
Г.А.Шмарлоўская ўпершыню ў краіне распрацавала тэарэтыка-метадалагічныя аспекты падаткаабкладання. Яна супрацоўнічае з Падатковым камітэтам рэспублікі, працуе прафесарам кафедры міжнароднага бізнесу;
Г.Г.Санько прысвяціла доктарскую дысертацыю праблемам антыманапольнага рэгулявання ў Рэспубліцы Беларусь, працуе прафесарам кафедры сусветнай эканомікі;
Е.В.Ванкевiч раскрыла праблемы эфектыўнай занятасці ў транзітыўнай эканоміцы, працуе прарэктарам па навуковай рабоце УА ВДТУ.

Спіс штатнага ПВС кафедры:
1. Бондар Аляксандр Віктаравіч, доктар эканамічных навук, прафесар - загадчык кафедры;
2. Базылева Марына Мікалаеўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
3. Вараб'ёва Іраіда Іванаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
4. Каламыс Эдуард Васільевіч, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
5. Карнеявец Ірына Васільеўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
6. Карнеявец Таццяна Рыгораўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
7. Паплыка Уладзімір Іванавіч, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
8. Равiцкая Таццяна Віктараўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
9. Рудак Ала Андрэеўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
10. Рабава Ксенія Ігараўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
11. Філановіч Мікалай Мікалаевіч, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
12. Ходас Ганна Канстанцінаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
13. Чуракова Ганна Пятроўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
14. Аўдзеенка Надзея Міхайлаўна, асістэнт;
15. Жабянцяева Наталля Аляксандраўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт;
16. Жыгуноў Дзмітрый Ігаравіч, асістэнт;
17. Пратасава Мілана Анатольеўна, асістэнт;
18. Яхнiцкая Наталля Аляксандраўна, асістэнт.

Калектыў кафедры валодае высокім творчым і навуковым патэнцыялам для навучання студэнтаў і падрыхтоўкі спецыялістаў высокай кваліфікацыі.

К.э.н., дацэнт Чуракова Г.П., асістэнты Жыгуноў Д.І., Яхніцкая Н.А. сур'ёзную ўвагу надаюць індывідуальнай рабоце з замежнымі студэнтамі. Выкладчыкамі кафедры распрацаваны вучэбныя дапаможнікі і практыкумы для замежных студэнтаў па курсах «Эканамічная тэорыя», «Мікраэканоміка» і «Макраэканоміка».

Асаблівае значэнне для паспяховай работы кафедры па ўсіх напрамках мае навукова-даследчая праца. Дацэнт Базылева М.М. з'яўляецца намеснікам загадчыка кафедры па НДР, дацэнт Рудак А.А. на працягу многіх гадоў актыўна працуе ў напрамку каардынацыі НДР студэнтаў.

На кафедры надаецца вялікая ўвага арганізацыі выхаваўчай працы - асістэнт Аўдзеенка Н.М., ідэалагічнаму забеспячэнню вучэбна-выхаваўчага працэсу - дацэнт Філановіч М.М.

Куратарамі акадэмічных груп з'яўляюцца: прафесар Ермашкевіч В.М., дацэнты Базылева М.М., Карнеявец І.В., Паплыка У.І., Равiцкая Т.В., Філановіч М.М., Ходас Г.К., Чуракова Г.П., асістэнты Аўдзеенка Н.М., Жыгуноў Д.І., Яхнiцкая Н.А., выкладчык-стажор Жабянцяева Н.А., заслугі якіх у арганізацыі выхаваўчай работы адзначаны на ўзроўні факультэта і ўніверсітэта.

Эфектыўнай арганізацыі працы выкладчыкаў і студэнтаў спрыяе зладжаная праца на чале са спецыялістам першай катэгорыі Бiркас Аленай Фрэдрыхаўнай.

Замацаваныя за кафедрай дысцыпліны: Эканамічная тэорыя; Мікраэканоміка; Макраэканоміка; Інтэгрыраваны модуль «Эканоміка»; Мікраэканоміка і макраэканоміка; Эканоміка (эканамічная тэорыя, мікраэканоміка, макраэканоміка); Тэорыя эканамічных сістэм; Гісторыя эканамічных вучэнняў; Эканамічная палітыка; Аналіз развіцця чалавечых рэсурсаў; Інавацыйная палітыка і эканамічная бяспека.

Кафедра з'яўляецца выпускаючай па спецыяльнасці 1-250101 «Эканамічная тэорыя», спецыялізацыя "Эканамічная палітыка" і спецыяльнасці 1-250102 «Эканоміка». Спецыялізацыя «Эканамічная палітыка» дае магчымасць студэнтам атрымаць больш глыбокія веды па розных праблемах эканамічнай тэорыі, мікра- і макраэканомікі, гісторыі эканамічных вучэнняў, а таксама шэрагу чытаемых спецкурсаў; авалодаць сучаснымі метадамі і інструментарыем эканамічнай палітыкі, тэорыяй і методыкай выкладання эканамічных дысцыплін.

Спецыялізацыя «Эканоміка» дазваляе атрымаць унікальную кваліфікацыю "Эканаміст-аналітык». Студэнты атрымліваюць сур'ёзную фундаментальную падрыхтоўку ў галіне сучаснай эканамічнай тэорыі для паспяховага ажыццяўлення такіх відаў дзейнасці, як аналітычная, праектна-эканамічная, арганізацыйна-кіраўнічая, навукова-даследчая.

Студэнты, якія паспяхова завяршылі навучанне па дадзеных спецыялізацыях, могуць працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантуры, якая прадастаўляе магчымасць удасканаліць свае веды па фундаментальных праблемах сучаснай эканамічнай навукі і набыць важныя навыкі аналітычнага мыслення.

Кафедра прымае актыўны ўдзел у распрацоўцы дзяржаўных праграм па наступных тэмах НДР: «Распрацаваць канцэпцыю ўстойлівага чалавечага развіцця Рэспублікі Беларусь ва ўмовах станаўлення эканомікі ведаў" (2016-2020 гг.) (кіраўнік - д.э.н., прафесар Бондар А.В.).

За перыяд 2012 г. і па цяперашні час пад кіраўніцтвам д.э.н. прафесара Бондара А.В. падрыхтаваны і абаронены дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук Карнеявец Т.Р., Рабавай К.І., Чураковай Г.П., падрыхтавана да абароны і абмеркавана дысертацыйнае даследаванне выкладчыка-стажора Жабянцяевай Н.А.

ПВС кафедры ажыццяўляе работу па актывізацыі навукова-даследчай работы студэнтаў і магістрантаў. Па выніках ХХI Рэспубліканскага конкурса навуковых студэнцкіх работ I катэгорыю атрымалі 2 работы, II катэгорыю - 2 працы і III катэгорыю - 3 работы. З 8 прадстаўленых работ 7 сталі пераможцамі.

Значная ўвага надавалася пытанням арганізацыі, метадычнага забеспячэння і кіраўніцтва практыкі студэнтаў па спецыяльнасці «Эканамічная тэорыя» спецыялізацыі «Эканамічная палітыка». На кафедры маюцца праграмы ўсіх відаў практыкі. Выкананне дыпломных работ ажыццяўляецца ў адпаведнасці з метадычнымі ўказаннямі, распрацаванымі кафедрай, маецца пералік прыкладных тэм і планаў дыпломных работ. Сувязь з вытворчасцю навуковых і метадычных даследаванняў дасягалася, у тым ліку, праз выкананне дыпломных і магістарскіх прац па замове арганізацый.

Ажыццяўляецца супрацоўніцтва кафедры эканамічнай палітыкі і Вышэйшай школы фінансаў і кіравання ў Беластоку (ВШФiК) у галіне вышэйшай адукацыі па Праграме двайнога дыплома з мэтай прадастаўлення студэнтам высакаякаснай і адпавядаючай рэаліям сённяшняга дня другой вышэйшай адукацыі.

За апошнія 5 гадоў кафедра займала наступныя прызавыя месцы:

у намінацыі «Лепшая кафедра па вучэбна-метадычнай рабоце» - 2012, 2013 г. - 3 месца; 2014 г. - 1 месца; 2015 г. - 2 месца, 2016, 2017 г. - 1 месца, 2018 г. - 2 месца;
у намінацыі «Лепшая кафедра па навукова-даследчай рабоце» -2014 г. - 3 месца;
у намінацыі «Лепшая кафедра па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце» -2015 г. - 1 месца; 2016, 2017 г. - 2 месца.

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 3,
к. 235

Тэл.: +375 17 209-88-56-заг. кафедры, Бондар А. В.

Пошта: Kepol @bseu.by

 

Спецыяльнасці

 • «Эканамічная тэорыя»

  спецыялізацыі

  • «Эканамічная палітыка»
  • «Эканоміка»

Дысцыпліны

 • Эканамічная тэорыя;
 • Мікраэканоміка;
 • Макраэканоміка;
 • Інтэгрыраваны модуль «Эканоміка»;
 • Мікраэканоміка і макраэканоміка;
 • Эканоміка (эканамічная тэорыя, мікраэканоміка, макраэканоміка);
 • Тэорыя эканамічных сістэм;
 • Гісторыя эканамічных вучэнняў;
 • Эканамічная палітыка;
 • Аналіз развіцця чалавечых рэсурсаў;
 • Інавацыйная палітыка і эканамічная бяспек
Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь