Кафедра бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў прамысловасці

Загадчык кафедры:

Шыбека Алена Мікалаеўна
кандыдат эканамічных навук
дацэнт

Асноўнай задачай кафедры з'яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі ў галіне бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту для арганізацый прамысловасці.

Да 1953 г. выкладанне бухгалтарскага ўліку ажыццяўлялася ў складзе аб'яднанай кафедры ўліку, статыстыкі, матэматыкі і энергетыкі. Па меры росту кантынгенту студэнтаў са складу аб'яднанай кафедры за 1953-1974 гг. выдзелілася восем кафедраў, у тым ліку і кафедра бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў прамысловасці.

Першы выпуск 23 спецыялістаў па бухгалтарскаму ўліку адбыўся у 1953 г.

Доўгі час кафедру ўзначальваў заслужаны дзеяч навук БССР, доктар эканамічных навук, прафесар М.У. Дэмбінскі. У 1964-1973 гг. кафедрай загадваў доктар эканамічных навук, прафесар І.А. Басманаў. З 1981 па 1991 гг. кафедрай кіраваў заслужаны эканаміст БССР, доктар эканамічных навук, прафесар І.Е. Тішкоў, у 1991-1995 гг. – кандыдат эканамічных навук, дацэнт А.І.Прышчэпа, у 1996-2001 гг. – кандыдат эканамічных навук, дацэнт М.А.Снітко. У цяперашні час кафедрай кіруе кандыдат эканамічных навук, дацэнт Шыбека А.М.
Без сумяшчальнікаў штат кафедры складае 15 чалавек, з іх 1 д-р. экан. навук, прафесар; 9 канд. экан. навук дацэнты, 1 дацэнт без вучонай ступені; 4 асістэнты без навуковай ступені. Укамплектаванасць вагаецца ў межах 80%, доля супрацўнікаў, якія маюць навуковыя ступені каля 60%. У цяперашні час на кафедры навучаецца 2 аспіранта.

Кафедра вядзе выкладанне на першай і другой ступенях вышэйшай адукацыі.

Спецыяльнасць першай ступені вышэйшай адукацыі 1-25 01 08 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (па напрамках)», накірунак спецыяльнасці 1-25 01 08/03 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (у камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях)», спецыялізацыі 1 -25 01 8/3 03 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у прамысловасці».

Навучальныя дысцыпліны першай ступені:

Спецыяльнасць другой ступені вышэйшай адукацыі - 1-25 81 06 «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (па напрамках)».

На другой ступені вышэйшай адукацыі на кафедры адкрыта магістарская праграма «Прафесійна-адукацыйны цыкл сучаснага бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў прамысловасці». Правядзенне заняткаў у магістратуры вядзецца вопытнымі выкладчыкамі кафедры, вядучымі спецыялістамі галіны.

Навучальныя дысцыпліны другой ступені:

Навукова-даследчая дзейнасць:

Пяцігадовым планам на 2016 – 2020 гады прадугледжана тэма НДР другой паловы дня «Развіццё ўлікова-аналітычнага забеспячэння зместу, форм прадстаўлення і кантролю паказчыкаў справаздачнасці прамысловых прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь для ацэнкі іх фінансавай стабільнасці і эфектыўнасці эканомікі ва ўмовах інтэграцыйных працэсаў».

У выкананні НДР ўдзельнічаюць усе выкладчыкі кафедры, аспіранты, суіскальнікі і праявілі сябе магістранты. Тэматыка персанальных даследаванняў супрацоўнікаў кафедры фармуюцца ў адпаведнасці з общекафедральной тэмай і неабходнасцю рэалізацыі першачарговых задач у развіцці бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў рэспубліцы.

Вынікі навуковых даследаванняў ППС кафедры Апрабаваны на міжнародных канферэнцыях, семінарах, у навучальным працэсе і апублікаваныя ў выглядзе навуковых артыкулаў.

Навукова-даследчая работа праводзіцца кафедрай сумесна з Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам фінансаў, Міністэрствам прамысловасці і Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь. Вынікі сумеснага супрацоўніцтва прадстаўлены ў форме рэкамендацый па бухгалтарскаму ўліку ў Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь, частка з якіх ўлічваецца пры распрацоўцы нацыянальных стандартаў, Метадычных рэкамендацый і інструкцый па бухгалтарскаму ўліку, аналізу і аўдыту.

Асаблівае месца займае навукова-даследчая работа студэнтаў. У цяперашні час на кафедры працуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНДЛ) «Актыў» удзельнікі якой неаднаразова дэманстравалі высокі ўзровень на навуковых мерапрыемствах рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў.

Вялікая ўвага на кафедры надаецца выхаваўчай рабоце са студэнтамі, у рамках якой рэгулярна арганізуюцца сустрэчы студэнтаў з бухгалтарамі і аудытарами міжнародных кампаній (KPMG, Ernst & Yang's), штомесяц выходзіць стэндавая газета «Бухгалтар. News», арганізуюцца і праводзяцца Дні кафедры ў інтэрнатах, экскурсіі і паездкі ў гісторыка-культурныя цэнтры Рэспублікі Беларусь.
У рамках міжнароднага супрацоўніцтва распрацаваны, узгоднены і выконваюцца дагаворы аб супрацоўніцтве з кафедрай бухгалтарскага ўліку Паўночна-Каўказскага федэральнай універсітэта (Расійская Федэрацыя, г. Стаўрапаль) і з кафедрай бухгалтарскага ўліку і аўдыту Малдаўскай эканамічнай акадэміі (Малдова, г. Кішынёў).

Акрамя супрацоўніцтва ў рамках двухбаковых дагавораў у рамках супрацоўніцтва БДЭУ, кафедры арганізуецца правядзенне штогадовай міжнароднай канферэнцыі «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт: гісторыя, сучаснасць, перспектывы», ажыццяўляюцца акадэмічныя абмены, і сумесныя навуковыя публікацыі. У прыватнасці, кафедра абменьваецца вынікамі НДР, вучэбна-метадычнай літаратурай і іншай інфармацыяй з роднаснымі кафедрамі Паўночна-Каўказскага федэральнага універсітэта (Расійская Федэрацыя, г. Стаўрапаль), Вільнюскага універсітэта (Літва, г. Вільнюс), Малдаўскай эканамічнай акадэміі (Малдова, г. Кішынёў), універсітэтам Алесандраса Стулгинскиса (Літва, Каўнас).

Асноўныя публікацыі

 1. Ўлікова-метадалагічныя аспекты сучаснай бухгалтарскай навукі ў Расіі і Рэспубліцы Беларусь: калектыўная моног. / А.І. Белавусаў [і інш.]; пад рэд. Я.А. Шалухіна. – Стаўрапаль: І. ць СКФУ, 2016. – 198 с.
 2. Тэарэтычныя асновы бухгалтарскага ўліку і аналізу: падручнік / У.І. Стражаў [і інш.]; пад агул. рэд. У.І. Стражава. – Мінск: Вышэйшая школа, 2016. – 319 с.
 3. Бухгалтарскі фінансавы ўлік і справаздачнасць: тэорыя, дакументы, карэспандэнцыя рахункаў, рэгістры, бухгалтарская і статыстычная справаздачнасць: практычны дапаможнік / М.І. Ладуцька [і інш.]; пад агул. рэд. Н.І. Ладуцька. - Мінск: Альфа-кніга, 2016. – 944 с.
 4. Бухгалтарскі кіраўнічы ўлік у прамысловасці: практыкум / Галавач О.В., Маісеева О.П., Шыбека Е.Н. – Мінск: БДЭУ, 2015. – 243 с.
 5. Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт: гісторыя, сучаснасць, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў (выпуск 3) / рэдкал .: А. І. Белавусаў [і інш.]. – Мінск: БДАТУ, 2016. – 284 с.
 6. Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт: гісторыя, сучаснасць, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў (выпуск 2) / рэдкал .: А. І. Белавусаў [і інш.]. – Мінск: БДАТУ, 2015. – 328 с.
 7. Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт: гісторыя, сучаснасць, перспектывы: зборнік навуковых артыкулаў (выпуск 1) / рэдкал .: Г.В. Савіцкая [і інш.]. – Мінск: БДАТУ, 2013. – 290 с.
 8. Бухгалтарскі ўлік, аналіз, аўдыт, статыстыка: эвалюцыя тэорыі і практыкі на сучасным этапе: зборнік навуковых артыкулаў студэнтаў (выпуск 3) / пад рэд. Е. Н. Шыбека. – Мінск: БДАТУ, 2017. – 128 с.
 9. Бухгалтарскі ўлік, аналіз, аўдыт, статыстыка: эвалюцыя тэорыі і практыкі на сучасным этапе: зборнік навуковых артыкулаў студэнтаў (выпуск 2) / пад рэд. Е. Н. Шыбека. – Мінск: БДАТУ, 2015. – 120 с.
 10. Бухгалтарскі ўлік, аналіз, аўдыт, статыстыка: эвалюцыя тэорыі і практыкі на сучасным этапе: зборнік навуковых артыкулаў студэнтаў (выпуск 1) / пад рэд. Е. Н. Шыбека. – Мінск: БДАТУ, 2014. – 138 с.

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 2,
к. 202

Тэл.: +375 17 209-88-26 Шыбека Е.Н.

Пошта: shibeko@bseu.by

 

Спецыяльнасці

 • «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт»

  спецыялізацыя:

  • «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у прамысловасці»

Дысцыпліны

1-я ступень

 • Аналіз бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці
 • Аналіз сегментаў бізнесу прамысловай арганізацыі (дысцыпліна па выбары)
 • Бухгалтарскі ўлік у сегментах бізнэсу прамысловых арганізацый
 • Бухгалтарскі кіраўнічы ўлік у прамысловасці
 • Бухгалтарскі ўлік
 • Бухгалтарская справа
 • Бухгалтарскі фінансавы ўлік у прамысловасці
 • Бухгалтарская фінансавая справаздачнасць
 • Бюджэтаваньне і кантролінгу даходаў і расходаў у прамысловасці  (дысцыпліна па выбары)
 • Увядзенне ў спецыяльнасць
 • Калькулиравание сабекошту прадукцыі ў прамысловасці (дысцыпліна па выбары)
 • Кантроль і аўдыт
 • Комплексны аналіз гаспадарчай дзейнасці ў прамысловасці
 • Камп’ютарныя праграмы ў бухгалтарскім уліку, аналізе і аўдыце (дысцыпліна па выбары)
 • Кантролінг даходаў і расходаў у прамысловасці (дысцыпліна па выбары)
 • Міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці
 • Міжнародныя стандарты аўдыту
 • Практычны аўдыт у прамысловасці
 • Статыстычная справаздачнасць (дысцыпліна па выбары)
 • Судова - бухгалтарская экспертыза
 • Тэарэтычныя асновы бухгалтарскага ўліку і аналізу
 • Тэхналогіі апрацоўкі ўлікова-аналітычнай інфармацыі (дысцыпліна па выбары)

МАГІСТРАТУРА

 • Прафесійны курс фінансавага ўліку
 • Кіраўнічы ўлік (прасунуты курс)
 • Фінансавы аналіз (айчынны і замежны вопыт)
 • Сістэмы міжнародных стандартаў бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці
 • Сучасныя сістэмы апрацоўкі ўлікова-аналітычнай інфармацыі (дысцыпліна па выбары)
 • Прафесійны курс кіравання інавацыйнай дзейнасцю (дысцыпліна па выбары)
 • Міжнародныя стандарты аўдыту (дысцыпліна па выбары)
 • Кансалідацыя справаздачнасці па МСФС (дысцыпліна па выбары)
 • Асаблівасці ўліку валютных і экспартна-імпартных аперацый (дысцыпліна па выбары)
 • Комплексны аналіз і прагназаванне рэзерваў павышэння эфектыўнасці вытворчасці (дысцыпліна па выбары)
 • Практычны аўдыт (дысцыпліна па выбары)
 • Трансфармацыя справаздачнасці ў фармаце МСФС (дысцыпліна па выбары)
Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь