Кафедра бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў АПК і транспарце

Загадчык кафедры:

Федаркевіч Анатоль Віктаравіч
кандыдат эканамічных навук
дацэнт

Кафедра бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту ў АПК і транспарце створана на падставе загаду міністра вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР ад 7 мая 1974года №226 і загаду па Беларускаму дзяржаўнаму інстытуту народнай гаспадаркі імя. В.У.Куйбышава ад 15 мая 1974г. №100-А.

Кафедра вядзе падрыхтоўку спецыялістаў па спецыяльнасці 1-25 01 08 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт", кірунак спецыяльнасці 1-25 01 08-03 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт ў камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях" са спецыялізацыямі:

1-25 01 08-03 07 " Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у аграпрамысловым комплексе"
1-25 01 08-03 04 " Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт на прадпрыемстве транспарту».

Першым загадчыкам кафедры быў доктар эканамічных навук, прафесар, заслужаны эканаміст Беларусі С. Г. Аўсяннікаў. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны трыма медалямі "За адвагу«, «За доблесную працу ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны», за перамогу над Германіяй". У пасляваенныя гады С. Г. Аўсяннікаў шмат сіл і часу аддаваў арганізацыі і аднаўленню бухгалтарскага ўліку і эканамічнага аналізу ў сельскай гаспадарцы БССР.

За час працы ва ўніверсітэце, з верасня 1955 года па чэрвень 1983 года, С. Г. Аўсяннікаў займаў розныя пасады: дацэнт, намеснік дэкана, дэкан улікова-эканамічнага факультэта і больш за 10 гадоў узначальваў кафедру бухгалтарскага уліку і аналізу ў сельскай гаспадарцы.

Прафесар Аўсяннікаў С. Г. унёс вялікі ўклад у развіццё тэорыі і метадалогіі эканамічнага аналізу. Ім апублікавана 125 падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў і навуковых артыкулаў. У 1969 годзе выйшаў у свет падручнік "Эканамічны аналіз дзейнасці сельскагаспадарчых прадпрыемстваў", які вытрымаў некалькі выданняў і з'яўляўся базавым для падрыхтоўкі студэнтаў эканамічнага профілю.

Распрацаваная ім методыка вызначэння ўнутрыгаспадарчых рэзерваў шырока выкарыстоўваецца і ў цяперашні час пры падрыхтоўцы спецыялістаў і ў практычнай дзейнасці сельскагаспадарчых арганізацый. Пад кіраўніцтвам С. Г. Аўсяннікава абаронена 14 кандыдацкіх дысертацый.

З чэрвеня 1983 года па май 1989 года працаваў на пасадзе загадчыка кафедры доктар эканамічных навук, прафесар І. М. Белы, аўтар шматлікіх падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, манаграфій і навуковых артыкулаў, якія ляглі ў аснову не толькі падрыхтоўкі спецыялістаў, але і распрацоўкі нарматыўных дакументаў і інструкцый па арганізацыі бухгалтарскага ўліку і кантролю на прадпрыемствах АПК і іншых галін. Пад кіраўніцтвам І. М. Белага падрыхтавана і абаронена 8 кандыдацкіх дысертацый. Ён выконваў вялікую навуковую і метадычную працу, быў членам трох саветаў па абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, экспертнага савета ВАК Беларусі. Вялікі ўклад і. М. Белы ўнёс у развіццё тэорыі і метадалогіі калькулявання сабекошту прадукцыі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, што паслужыла асновай падрыхтоўкі і выдання трох манаграфій і паспяховай абароны доктарскай дысертацыі.

З мая 1989 года па жнівень 2005 года працаваў загадчыкам кафедры кандыдат эканамічных навук, прафесар Міхалкевіч А. П., які скончыў Беларускую дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію ў 1963 годзе і па 1984 год працаваў галоўным бухгалтарам эксперыментальнай базы "Шчучын", галоўным бухгалтарам Рэспубліканскага трэста племянных заводаў, начальнікам аддзела ўліку і справаздачнасці Рэспубліканскага навукова-вытворчага аб'яднання Мінсельгаса БССР па племянной жывёлагадоўлі.

За час працы ва ўніверсітэце ён унёс вялікі ўклад ва ўдасканаленне навучальнага працэсу і павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Аднаасобна і ў суаўтарстве ім падрыхтаваны і выдадзены падручнікі, навучальныя і метадычныя дапаможнікі па большасці дысцыплін кафедры. Пад яго рэдакцыяй выдадзены тры падручніка з грыфам Мінадукацыі Рэспублікі Беларусь для студэнтаў ВНУ, адзін падручнік для навучэнцаў каледжаў па спецыяльнасці " Бухгалтарскі ўлік, аналіз і кантроль», восем навучальных дапаможнікаў з грыфам Мінадукацыі для вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, апублікавана больш за 200 навуковых артыкулаў і тэзісаў дакладаў.
А. П. Міхалкевіч унёс вялікі ўклад у падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі. З 1995 года па 2004 год працаваў вучоным сакратаром Савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці "Бухгалтарскі ўлік, статыстыка». Пад кіраўніцтвам А. П. Міхалкевіча падрыхтавана і абаронена 8 кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці-«Бухгалтарскі ўлік, статыстыка».

З 01.10.1985 года на кафедры працуе доктар эканамічных навук, прафесар П. Я. Папкоўская. Яна ў 1979 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю, а ў 2001 годзе доктарскую. Пад яе кіраўніцтвам абаронена 12 кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, статыстыка». З жніўня 2005г. па жнівень 2015г П. Я. Папкоўская працавала на пасадзе загадчыка кафедры.

Значны ўклад ўнесла Папкоўская П. Я. у развіццё тэорыі і метадалогіі вытворчага ўліку і падаткаабкладання, уліку знешнеэканамічнай дзейнасці суб'ектаў гаспадарання ва ўмовах укаранення рынкавых эканамічных адносін.
Са жніўня 2015г загадчыкам кафедры працуе канд. экан. навук, дацэнт А.В. Федаркевіч.

З 1954 года па 1997 год працаваў на кафедры кандыдат эканамічных навук, дацэнт П. А. Касцюк, аўтар шматлікіх падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, які ўнёс вялікі ўклад у павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў і ўдасканаленне навучальнага працэсу. Ён займаў розныя пасады ва ўніверсітэце: асістэнта, дацэнта, намесніка дэкана, прафесара і ўсюды з вялікай адказнасцю аддаваў свае веды і вопыт справе падрыхтоўкі і выхавання моладзі. П. А. Касцюк падрыхтаваў двух кандыдатаў эканамічных навук. Асноўнымі працамі Касцюка П. А. з'яўляюцца: Бухгалтарскі ўлік у сельскагаспадарчых прадпрыемствах. Вучэбны дапаможнік. – М.: статыстыка, 1971г.; Калькуляцыя сабекошту прадукцыі сельскай гаспадаркі. Вучэбны дапаможнік. – Мн.: Выш. шк., 1976г.; Тэорыя бухгалтарскага ўліку. Падручнік для ВНУ. – Мн.: Выш. шк., 1979г. (у суаўтарстве) і інш.

Даведачнае дапаможнік «Слоўнік бухгалтара», аўтарам якога з'яўляецца Касцюк. П. А., – першы дапаможнік такога роду, апублікаваны ў СССР у 1971 годзе,  вытрымаў тры выданні. Апошняе выданне слоўніка было ў 1990 годзе, якое выкарыстоўваецца студэнтамі і ў цяперашні час.

З 1966 года пасля заканчэння аспірантуры, спачатку асістэнтам, з 1971 года - дацэнтам, а з 1994 года - на пасадзе прафесара кафедры працуе Г. В. Савіцкая. Кандыдацкую дысертацыю абараніла ў 1968году, званне дацэнта прысвоена ў 1971 годзе, званне прафесара -у 2003 г.

Савіцкая Г. В. з'яўляецца вядучым навукоўцам у галіне мікраэканамічнага аналізу. Яе працы па праблемах тэорыі, метадалогіі, методыкі аналізу гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў шырока вядомыя сярод навуковай грамадскасці не толькі ў нашай рэспубліцы, але і ў замежных краінах. У яе кандыдацкай дысертацыі, а пазней у апублікаванай манаграфіі "Аналіз узаемасувязяў у гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў "(М.: Фінансы, 1970) былі ўпершыню сфармуляваны Канцэптуальныя падыходы да распрацоўкі тэарэтычных асноў мікраэканамічнага аналізу. У прыватнасці, былі сістэматызаваны асноўныя прыёмы аналізу гаспадарчай дзейнасці, іх прызначэнне і вобласць прымянення. Унесены вялікі ўклад у станаўленне і развіццё паняційнага апарата дадзенай навукі, у распрацоўку базавых паняццяў і катэгорый, што знайшло адлюстраванне ў пазнейшых яе навуковых працах, падручніках і вучэбных дапаможнікаў.

Больш за 20 гадоў працавалі на кафедры кандыдаты эканамічных навук, дацэнты Місевіч І.В., Лапаткіна Г.П., Гатоўскі М.І., Абразоўскі А.Т.

На кафедры працуюць 14 выкладчыкаў і 2 чал. вучэбна-дапаможнага персаналу. Выкладчыкі, якія маюць навуковую ступень, складаюць 78,57% ад агульнай колькасці.

За кафедрай замацавана 37 спецыяльных дысцыплін і дысцыплін спецыялізацыі, 11 дысцыплін па падрыхтоўцы магістраў.

Навучальны працэс ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбным планам, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, і адукацыйным стандартам па спецыяльнасці 1-25 01 08 "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт".
У цяперашні час пры кафедры навучаюцца 2 аспіранта, 3 дактаранта і 21 магістрант.

За апошнія тры гады кафедрай былі падрыхтаваны і выдадзены:

Падручнікі і навучальныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі:

 1. Папкоўская, П. Я. Тэарэтычныя асновы бухгалтарскага ўліку: Вучэбны дапаможнік / П. Я. Папкоўская. - Мінск: БДЭУ, 2018
 2. Бухгалтарскі фінансавы ўлік у арганізацыях транспарту: практыкум / П. Я. Папкоўская [і інш.]; пад рэд. - Мінск: БДЭУ, 2018.
 3. Папкоўская, П. Я. Тэарэтычныя асновы бухгалтарскага ўліку: практыкум / П. Я. Папкоўская. - Мінск: БДЭУ, 2017
 4. Бухгалтарскі ўлік: падручнік для вучняў устаноў сярэдняй адукацыі / П. Я. Папкоўская [і інш.]; пад рэд. П. Я. Папкоўскай. – Мінск: РІПА, 2016. – 379с.
 5. Савіцкая, Г. В., Аналіз гаспадарчай дзейнасці: падручнік / Г.В.Савіцкая. -  4 выд., перепрац. і дап. –Мінск.: РІПА, 2016 г.
 6. Савіцкая, Г. В. Комплексны аналіз гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства / 7-е выд. –М.: Інфра-М, 2016 г.
 7. Міхалкевіч, А. П. Бухгалтарскі кіраўніцкі ўлік у АПК: вучэб. дапаможнік / А. П. Міхалкевіч, В. С. Анішчанка. - БДЭУ, 2015г. - 153с.
 8. Савіцкая, Г. В. Аналіз гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства: падручнік для сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў / Г. В. Савіцкая. – 6-е выд. перепрац. і дап. –м.: Інфра-М, 2015 г.
 9. Савіцкая, Г. В. Аналіз гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў АПК: падручнік для ВНУ / Г. В. Савіцкая. – 8-е выд.– Мінск: Навука і тэхніка , 2003. – 519с.
 10. Савіцкая, Г. В. Аналіз вытворча-фінансавай дзейнасці сельскагаспадарчых прадпрыемстваў: падручнік для ВНУ / Г. В. Савіцкая. - 3-е выд.– Мінск: Навука і тэхніка , 2003. – 350с.

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскi 26, корпус 3,
к. 330

Тэл.: +375 17 209-88-91 (зав.кафедрой)Федоркевич А.В.

Пошта:kbu_apk@bseu.by
bu_apk@tut.by
 buh_transport@tut.by

 

Спецыяльнасці

 • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

  направление:

  • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях»

   специализации:

   • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе»;
   • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта»
Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь