Кафедра дзяржаўна-прававых дысцыплін

Загадчык кафедры:

Вольга Аляксандраўна Антонава
кандыдат юрыдычных навук
дацэнт

У 2006 годзе абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму "Прававое забеспячэнне прамой дэмакратыі ў Рэспубліцы Беларусь» на юрыдычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З'яўляецца аўтарам больш за 20 навуковых прац, у тым ліку вучэбнага дапаможніка па пракурорскага нагляду, які быў выдадзены ў 2009 годзе.

У складзе часовых творчых калектываў Інстытута дзяржавы і права Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ўдзельнічала ў распрацоўцы шэрагу законапраектаў. Спецыялізуюся ў галіне канстытуцыйнага права, канстытуцыйнае права замежных краін, адміністрацыйнае права, пракурорскі нагляд, крымінальны працэс.

У цяперашні час О.А. Антонава даследуе праблемы ўдасканалення судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь, гарантый абароны правоў фізічных і юрыдычных асоб у сацыяльна-эканамічнай сферы, формаў удзелу грамадзян у кіраванні справамі дзяржавы і грамадства, інстытутаў прамой і прадстаўнічай дэмакратыі.

Дзяржаўна-кафедра прававых дысцыплін створаная 1 верасня 2000 г. У цяперашні час на кафедры працуюць 16 выкладчыкаў: 3 прафесара, доктара юрыдычных навук; 9 дацэнтаў, кандыдатаў юрыдычных навук; 4 асістэнтаў.

Кафедра забяспечвае выкладанне наступных дысцыплін:

магістратура

З 2004 года на кафедры створана магістратура па спецыяльнасці 1-24 80 01 "Юрыспрудэнцыя".

Навуковыя працы супрацоўнікаў кафедры дзяржаўна-прававых дысцыплін:

 1. Мухін, Г.М. Крыміналістыка: вучэб. дапаможнік / Г.М. Мухін. - Мінск, Тэтра-Сістэмс, 2012. - 227 з
 2. Антонава, О.А. Крымінальны працэс у Рэспубліцы Беларусь: вучэб. дапаможнік / В.А. Антонава. - Мінск, БДЭУ, 2012. - 278 с.
 3. Мухін, Г.М. Крыміналістычнае мадэляванне асобы неўстаноўленага злачынца і яго злачыннага паводзінаў: науч.-практ. дапаможнік / Г.Е. Мухін. - Мінск, Юрлитинформ, 2012. - 204 с.
 4. Мухін, Г.М. Крыміналістыка: сучасныя праблемы, гісторыя і метадалогія: науч.-метад. дапаможнік / Г.Е. Мухін. - Мінск, Юрлитинформ, 2012. - 320 с.
 5. Мухін, Г.М. Навуковыя крыміналістычны даследаванні: сучасныя праблемы, перспектывы: манаграфія / Г.М. Мухін, Д.У. Исютин-Федотки. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 272 с.
 6. Крымінальны Працэс: вучэб. дапаможнік /О.А. Антонава, Е.Н. Каты. - Мінск: Беларусь, 2013. - 263 с.
 7. Атрыманне узораў для параўнальнага даследавання: манаграфія / Д.У. Исютин-Федотки, Г.М. Мухин.- М. : Юрлитинформ, 2014. - 192 с.
 8. Габала, А.І. Крыміналістыка. Практыкум: вучэб. дапаможнік / А.І. Габала. - Мінск: «Адукаций я выхаванне», 2014. - 352 с.
 9. Выяўленне, раскрыццё і расследаванне злачынстваў: сучасныя праблемы тэорыі і практыкі: манаграфія / пад агул. рэд. докт. юрыдычных. навук, праф. Г.М. Мухіна. - М.: Юрлитинформ, 2015.- 224 с.
 10. Антонава, О.А. Крымінальны працэс: вучэб. дапаможнік / В.А. Антонава, Е.Н.Коты. - Мінск: БДЭУ. 2015 - 178 с.
 11. Антонава, О.А. Пракурорскі нагляд: учеб.-метад. дапаможнік / В.А. Антонава. - Мінск: БДЭУ. 2015 - 184 с.
 12. Цікавенкі А.Г Прадмова. Сутнасць права (Гл. 4). Асноўныя падыходы да вызначэння паняцця права (Гл.5). Сістэма права (Гл.10) // Агульная тэорыя права: вучэб. дапаможнік / Т.В. Варановіч [і інш.]; пад агул. рэд. А.Г. Цікавенкі. - Мінск: РІПА, 2015.
 13. Цікавенкі, А.Г. Асновы ўстойлівага развіцця нацыянальнай прававой сістэмы ў XXI стагоддзі: метадалогія, тэорыя, практыка: калектыў. манаграфія / В.А. Абрамовіч. А.Г. Цікавенкі [і інш.]; Пад рэд. У.І. Паўлава. - Мінск: Бизнесофсет, 2016. - 278 с.
 14. Марікі, О.П. Праваадносіны ў дзейнасці Упаўнаважанага па правах чалавека // Тэарэтычныя і практычныя праблемы праваадносіны: манаграфія. - Мінск, Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2016.
 15. Бібіла, В.М. Беларускае судаўладкаванні / В.М. Біб. - Мінск: Права і эканоміка, 2018. - 452 с. (Серыя «Вышэйшая адукацыя»).
 16. Крыміналістычная антрапалогія: Манаграфія / Г.М. Мухін, .У. Исютин-Федотки. - М.: Біблію - Глобус, 2018.

 

Кантакты

Адрас: пр. Ракасоўскага 65, к.10, корпус 8,
к. 302-305

Тэл.: +375 17 209-79-74заг.кафедрой- О.А. Антонава
 +375 17 209-79-54

Пошта:prav@bseu.by antonova_o@bseu.by

 

Спецыяльнасці

Магістратура

 • «Юрыспрудэнцыя»

Дысцыпліны

 • інфармацыйнае права
 • Канстытуцыйнае права замежных краін
 • крыміналістыка
 • крыміналогія
 • Методыка расследавання эканамічных злачынстваў
 • падатковае права
 • Прававыя асновы дзяржаўнага кіравання
 • праватворчай працэс
 • пракурорскі нагляд
 • супрацьдзеянне карупцыі
 • судовая псіхіятрыя
 • Судаўладкаванне
 • крымінальнае права
 • Крымінальна-выканаўчае права
 • крымінальны працэс
 • фінансавае права
 • юрыдычная псіхалогія

Магистратура:

 • Адміністрацыйныя працэдуры і вытворчасць
 • Актуальныя праблемы дзяржаўнага кіравання эканомікай
 • Актуальныя пытанні дзяржаўнай службы
 • Актуальныя пытанні судовай улады
 • Актуальныя праблемы дзяржаўнага кіравання
 • Актуальныя праблемы праватворчай дзейнасці
 • Актуальныя праблемы фінансавага права
 • Актуальныя праблемы фінансавая і падатковае права
 • Інстытуты дэмакратыі ў сучасным свеце
 • Забеспячэнне юрыдычнай бяспекі
 • Прававыя аспекты кантрольна-наглядная дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь
 • Сучасныя праблемы расследавання эканамічных злачынстваў
 • параўнальнае государствоведение

 

Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь