Кафедра таваразнаўства і экспертызы тавараў

Загадчык кафедры:

Петухоў Міхаіл Міхайлавіч кандыдат тэхнічных навук
дацэнт

Кафедра Таваразнаўства і экспертызы тавараў ўтворана 31 жніўня 2020 г. шляхам рэарганізацыі кафедры таваразнаўства харчовых тавараў і кафедры таваразнаўства нехарчовых тавараў.

Дастойны ўклад у станаўленне і развіццё кафедры ўнеслі прафесары В.В. Садоўскі, прафесар Сяргейчык С.А., прафесар Н.М. Ільін, прафесар І.Ф. Крук, прафесар Н.А. Жоровин, дацэнты Н.Н. Курбатава, В.П. Рагавая, А.Д. Міцюкоў, Л.П. Байкоў, В.А. Мыськов, Е.В. Дубовік, Б.Я. Надзін, М.А. Грачок, І.М. Фурс, А.К. Шаркоўскі, А.В. Локцеў, М.М. Нясмелаў В.М. Парашчанка, Г.А. Герасімчык, Л.В. Крук, Ю.І. Маріна, Е.В. Пермінаў, старшыя выкладчыкі Н.А. Малчанава, С.Ф. Іваніцкі, А.М. Кучынскі, асістэнты Н.Т. Дубоўская, А.А. Страшко, Л.В. Анихимовская, М.І. Ржеусская, Л.Д. Рудаковская, Г.В. Жикина.

У цяперашні час прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры налічвае 12 чалавек, у іх ліку 2 прафесара, доктара навук; 8 дацэнтаў, якія маюць ступень кандыдата навук, 2 асістэнта. Да педагагічнай дзейнасці прыцягваюцца работнікі гандлю і навуковых арганізацый, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь.

Спецыяльнасці

1-я прыступку

Магістратура

Аспірантура

Вучэбна-метадычная праца

Выкладчыкі кафедры праводзяць заняткі па вучэбных дысцыплінах I і II ступені вышэйшай адукацыі. Усе навучальныя дысцыпліны забяспечаны вучэбна-метадычнымі комплексамі, якія ўключаюць навучальныя праграмы па вучэбных дысцыплінах, кароткія канспекты лекцый, лабараторныя практыкумы, матэрыяламі для правядзення практычных і семінарскіх заняткаў, матэрыялы для правядзення кантрольных мерапрыемстваў у рамках рэйтынгавай сістэмы, метадычныя рэкамендацыі па планаванні і арганізацыі самастойнай работы студэнтаў.

Навучальныя і вучэбна-метадычныя выданні і комплексы

Навуковая праца

Выкладчыкі кафедры ажыццяўляюць навуковыя даследаванні па наступных напрамках:

На кафедры створана студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Таваразнаўца», мэтай якой з'яўляецца развіццё ў студэнтаў цікавасці да навукова-даследчай дзейнасці і пошукаваму творчасці.
Кафедра супрацоўнічае з ФГБОУ ВПО «Расійскі эканамічны універсітэт імя Г.В. Пляханава», з якім у рамках пагаднення аб міжнародным навуковым супрацоўніцтве ажыццяўляецца двухбаковае ўзаемадзеянне па пытаннях абмену навукова-тэхнічнай інфармацыі ў галіне арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў.

У рамках дзеючай Дамовы аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з РУП «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні» кафедра праводзіць сумесныя навукова-даследчыя работы, супрацоўнікі кафедры і студэнты ўдзельнічаюць у міжнародных навукова-практычных канферэнцыях.

На кафедры створаны і паспяхова функцыянуюць філіялы на базе ЗАТ “Універсам “Цэнтральны” і на базе ААТ “Трыкатажгандаль”.

Асноўныя навучальныя і навуковыя публікацыі:

 1. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебное пособие / А.Н. Лилишенцева [и др.]. — Минск: БГЭУ, 2020. — 479 с.
 2. Товароведение непродовольственных товаров: учебное пособие / В.В. Садовский [и др.]; под ред. В.В. Садовского, В.Е. Сыцко. – Минск: БГЭУ, 2019. – 399 с.
 3. Ильин Н.М. Формирование и управление ассортиментом потребительских товаров: учеб. пособие / Н.М. Ильин. – Минск: БГЭУ, 2013. – 278 с.
 4. Товароведение текстильных товаров: учебное пособие / В.В. Садовский, Н.М. Несмелов; под ред. В.В. Садовского. – Минск: БГЭУ, 2012. – 523 с.
 5. Петухов, М. М. Экспертиза молочного шоколада без добавлений / М. М. Петухов, А. М. Брайкова, А. Д. Стаскевич // Пищевая промышленность: наука и технологии. – 2021. – № 4 (54). – С. 84–90.
 6. Zenkova, M. Chemical composition of Sea-buckthorn and Highbush Blueberry fruits grown in the Republic of Belarus / M. Zenkova, J. Pinchykova // Food Science and Applied Biotechnology. – 2019. – Volume 2. – Issue 2. – pp. 121-129.
 7. Smoliar, A. Descriptor-profile metod for determining the quality apple juice samples/ A.Smoliar, A., G.M. Lilishentseva // Food Science and Technology, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine. – Volume 13 Issue 4/2019. – Р.118–126.
 8. Петухов, М. М. Установление сроков годности сдобных булочных изделий из дрожжевого теста / М. М. Петухов, З. В. Василенко, Е. В. Коляда, С. В. Пашук // Пищевая промышленность: наука и технологии. – 2020. – № 2 (48). – С. 21–26.
 9. Лилишенцева, А.Н. Использование QFD-методологии при разработке обогащенного зефира  / А.Н. Лилишенцева, Л.А. Мельникова, С.Е. Томашевич, М.С. Селиванова, Ю.А. Мельник // Пищевая промышленность: наука и технологии / Научно-методический журнал РУП «Науч.-практ. центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». –– 2019. –– № 1 (43).–– С.28––42.
 10. Лаптенок, Н.С. Создание специализированных экструзионных хлебцев для питания беременных и кормящих женщин / Н.С. Лаптенок, Л.А.Мельникова // Пищевая промышленность: наука и технологии. – 2019. – № 4 (46). – С. 94–102.
 11. Петухов, М. М. Мясная промышленность Республики Беларусь: состояние и тенденции развития / М. М. Петухов, Е. В. Коляда // Пищевая промышленность: наука и технологии. – 2019. – № 4 (46). – С. 15–19.
 12. Сергейчик С.А.  Товароведно-экспертная оценка качества меда натурального // Вестнiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. – 2019. - № 6. – С. 55-63.
 13. Зенькова, М. Л. Исследование минерального и аминокислотного состава пророщенного и консервированного зерна пшеницы / М. Л. Зенькова // Техника и технология пищевых производств. – 2019. – Т.49, №  4. – С. 513-521.
 14. Лаптенок, Н.С. Специализированные экструзионные продукты для беременных и кормящих женщин и их биологические исследования / Н.С. Лаптенок, Е.М.Тумар, В.В.Лапцевич, Л.А.Мельникова // Пищевая промисловiсть.– 2019. – № 26.– С.57–63.
 15. Петухов, М. М. Товароведно-экспертная оценка качества сырокопченых колбас белорусского производства / М. М. Петухов // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. –– 2018. –– № 6 (53). –– С. 86–89.
 16. Сергейчик, С.А. Генетически модифицированные источники пищи и безопасность. // Iнновацii в управлiннi ассортиментом, якiстю та безпекою товарiв I послуг: матерiали VI-оi Мiжнарод. наук.-практ. конф., г. Львiв, 06 грудня 2018 р. / Львiвский торговельно-економiчний унiверситет; вiдп. ред. П.О.Куцик. ¾  Львiв: «Растр-7», 2018 р. –– С.38-40.
 17. Мельникова, Л.А. Анализ потребительских предпочтений детей школьного возраста при выборе продуктов питания в школьных буфетах и столовых / Л.А. Мельникова, Журня А.А. // Пищевая промышленность: наука и технологии / Научно-методический журнал РУП «Науч.-практ. центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». – 2018. – №1 (39). – С. 29-41.

Кантакты

Адрас: ул.Свярдлова 7, корпус 5,
к.417

Тэл.: +375 17 209 79 84

Пошта: форма зваротнай сувязі

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь