Кафедра эканамічнай тэорыі

Загадчык кафедры:

Вараб'ёў Віктар Анатольевіч
доктар эканамічных навук
прафесар
заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь


Кафедра эканамічнай тэорыі з'яўляецца пераемніцай кафедры палітычнай эканоміі, утворанай у ўніверсітэце ў 1933 годзе. У розныя гады яе ўзначальвалі В.С. Аксяльрод, Л.К. Навасёлаў, В.М. Аляксееў, І.І. Церашкоў, С.І. Губарэвіч, М.І. Наздрын-Платніцкі, А.К. Хамякоў, Н.І. Базылеў.

З 2004 г. кафедрай загадвае Вараб'ёў Віктар Анатольевіч, доктар эканамічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, старшыня Навукова-метадычнага савета па спецыяльнасцях «Эканамічная тэорыя» і «Эканоміка» вучэбна-метадычнага аб'яднання па эканамічным адукацыі, старшыня савета па абароне дысертацый пры ўстанове адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт»Д 02.07.03 (спецыяльнасці 08.00.1 – эканамічная тэорыя, 08.00.14 – сусветная эканоміка (эканамічныя навукі)), аўтар і сааўтар больш за сто васьмідзесяці навуковых і вучэбна-метадычных прац.

Кафедра вядзе вучэбную працу на некалькіх факультэтах універсітэта: ўлікова-эканамічным, фінансаў і банкаўскай справы, міжнародных эканамічных адносін, лічбавай эканомікі, права.

Спецыяльнасці

1-я ступень

Кафедра выпускае спецыяльнасці:

1-25 01 01 «Эканамічная тэорыя» (спецыялізацыя 1-25 01 01 01 «Эканамічная палітыка»);
1-25 01 02 «Эканоміка» (спецыялізацыя 1-25 01 02 01 «Аналітычная эканоміка»).

Вучэбна-метадычная праца

Дысцыпліны

Чытаемыя дысцыпліны:

Для студэнтаў 1 ступені вышэйшай адукацыі:
• аграрная палітыка
• інстытуцыянальная эканоміка
• эканоміка (абавязковы модуль)
• макраэканоміка
• мікраэканоміка
• мікраэканоміка і макраэканоміка
• мадэльны макраэканамічны аналіз
• грамадскі выбар
• прыкладная мікраэканоміка
• сацыяльная палітыка
• тэорыя галіновых рынкаў
• тэорыя трансфармацыйных працэсаў
• эканоміка інфармацыі
• эканоміка грамадскага сектара
• эканамічная палітыка замежных краін
• эканамічная тэорыя

Для студэнтаў 2 ступені вышэйшай адукацыі:

• дызайн эканамічных механізмаў
• інстытуцыянальная эканоміка
• інстытуцыянальны аналіз
• макраэканамічны аналіз і палітыка
• мікраэканамічны аналіз і палітыка
• галіновая палітыка
• галіновая палітыка ў Рэспубліцы Беларусь
• паводніцкая і эксперыментальная эканоміка
• эканамічны аналіз працэсаў прыняцця палітычных рашэнняў

Навучальныя і вучэбна-метадычныя выданні і комплексы

Навуковая праца

Навуковая праца кафедры ажыццяўляецца ў цесным узаемадзеянні з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, навукова-даследчымі і вышэйшымі навучальнымі ўстановамі.

У апошнія гады выкладчыкі кафедры прымалі ўдзел у выкананні навуковых тэм:

1. «Абгрунтаваць напрамкі павышэння канкурэнтаздольнасці айчыннай сельскай гаспадаркі ва ўмовах аграпрамысловай інтэграцыі і глабалізацыі харчовай сістэмы» (2011-2013 гг.)
2. «Абгрунтаванне галіновай палітыкі ў аграрным сектары Рэспублікі Беларусь на аснове тэорыі эфекту маштабу» (2011-2013 гг.)
3. «Тэарэтыка-метадалагічныя асновы сацыяльна арыентаванай мадэлі эканомікі» (2011-2015 гг.)
4. «Інтэрналізацыя негатыўных экстэрналій ў аграрным сектары Рэспублікі Беларусь» (2013-2015 гг.)
5. «Абгрунтаванне галіновай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь як фактара ўстойлівага эканамічнага развіцця» (2013-2015 гг.)
6. «Даследаванне сістэмы канкурэнтаздольнасці аграрнага сектара Рэспублікі Беларусь на аснове ўдасканалення яго галіновай структуры» (2014-2015 гг.)
7. «Чалавечы і інфармацыйны патэнцыялы эканомікі Рэспублікі Беларусь ў інстытуцыянальным вымярэнні» (2014-2016 гг.)
8. «Распрацаваць метадычныя асновы і інструментарый ўстойлівага развіцця эканомікі аграрнага сектара Рэспублікі Беларусь» (2016-2018 гг.)
9. «Распрацаваць метадычныя падыходы да ацэнкі эфектыўнасці выкарыстання рэсурсаў у аграрным сектары эканомікі на аснове тэорыі грамадскага дабрабыту» (2015-2017 гг.)
10. «Стабілізацыйная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь» (2016-2020 гг.)
11. «Сілавое пераразмеркаванне на нацыянальным і наднацыянальным узроўнях эканомікі: тыпалогія і механізмы рэалізацыі» (2019 г.)
12. «Распрацаваць метадычныя асновы дзяржаўнага рэгулявання ўстойлівага развіцця аграрнага сектара Рэспублікі Беларусь у кароткатэрміновым перыядзе» (2019-2020 гг.)
13. «Распрацаваць метадычныя асновы і сістэму мер адаптацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь да ўмоў нестабільнасці рэгіянальнай і глабальнай эканомік» (2019-2020 гг.)
14. «Антысанкцыйная эканамічная палітыка: метадалогія, паводніцкія стратэгіі, сістэма мер у кантэксце эканамічнай бяспекі» (2020 г.)
15. «Паводніцкія падыходы да паляпшэння камунікацыі праз вэб-сайты дзяржаўных арганізацый з насельніцтвам» (2020 г.)
16. «Прымяненне падыходаў паводніцкай эканомікі для павышэння своечасовасці аплаты паслуг ЖКГ насельніцтвам Рэспублікі Беларусь» (2020 г.)
17. «Фарміраванне экалагічна арыентаванага паводзін спажыўцоў у галіне рознічнага гандлю і грамадскага харчавання» (2020 г.)
18. «Распрацаваць тэарэтыка-метадалагічныя асновы фарміравання інстытуцыйнага асяроддзя лічбавай эканомікі» (2021-2025 гг.)
19. «Распрацоўка метадычных падыходаў да ацэнкі і абгрунтаванне напрамкаў павышэння канкурэнтаздольнасці аграхарчовага сектара Рэспублікі Беларусь на рынках ЕАЭС» (2021-2023 гг.)

Калектыў кафедры актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па эканамічных дысцыплінах, якія па сваім змесце адпавядаюць вучэбных праграмам новага пакалення і рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для вышэйшых навучальных устаноў.

За апошнія гады апублікаваны:

1. Макраэканоміка: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2014. - 430 с.
2. Мікраэканоміка: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2015. - 428 с.
3. Эканамічная тэорыя: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2016. - 494 с.
4. Макраэканоміка: вучэб. дапаможнік / Пад рэд. В. А. Вараб'ёва, А. М. Філіпцова. - Мінск: БДЭУ, 2017. - 227 с.
5. Мікраэканоміка: вучэб. дапаможнік / Пад рэд. В. А. Вараб'ёва, А. М. Філіпцова. - Мінск: БДЭУ, 2020. - 234 с.
6. Макраэканоміка: падручнік / Пад рэд. А. В. Бондара, В.А. Вараб'ёва, А.М. Філіпцова. - Мінск: БДЭУ, 2020. - 365 с.
7. Эканамічная тэорыя: падручнік / Пад рэд. А. В. Бондара, В.А. Вараб'ёва, А.М. Філіпцова. - Мінск: БДЭУ, 2022. – 493 с.

Кантакты

Адрас: пр. Партизанский 26, корпус 1,
к. 604

Тэл.: +375 17 209-88-18

Пошта: ket@bseu.by

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь