Кафедра эканамічнай тэорыі

Загадчык кафедры:

Вараб'ёў Віктар Анатольевіч
доктар эканамічных навук,
прафесар

Кафедра эканамічнай тэорыі з'яўляецца пераемніцай кафедры палітычнай эканоміі, утворанай у ўніверсітэце ў 1933 годзе. У розныя гады яе ўзначальвалі В.С. Аксяльрод, Л.К. Навасёлаў, В.М. Аляксееў, І.І. Церашкоў, С.І. Губарэвіч, М.І. Наздрын-Платніцкі, А.К. Хамякоў, Н.І. Базылеў.

З 2004 г. кафедрай загадвае Вараб'ёў Віктар Анатольевіч, доктар эканамічных навук, прафесар, старшыня Навукова-метадычнага савета па спецыяльнасцях «Эканамічная тэорыя» і «Эканоміка» вучэбна-метадычнага аб'яднання па эканамічным адукацыі, старшыня экспертнага савета па эканамічных навуках Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь , аўтар і сааўтар больш за сто шэсцьдзесят навуковых і вучэбна-метадычных прац.

Штатнымі супрацоўнікамі кафедры з'яўляюцца:

1. Вараб'ёў Віктар Анатольевіч - загадчык кафедры, д.э.н., прафесар
2. Базылеў Мікалай Іванавіч - прафесар кафедры, д.э.н., прафесар
3. Бондар Наталля Мікалаеўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
4. Гарбаценка Ігар Валер'евіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
5. Ягорына Кацярына Канстанцінаўна - асістэнт кафедры
6. Жабянок Ігар Валянцінавіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
7. Краўчанка Аляксандр Аляксандравіч - асістэнт кафедры, к.э.н.
8. Крысціневіч Сяргей Анатольевіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
9. Лешчылоўская Марына Пятроўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
10. Майбарада Таццяна Леанідаўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
11. Маслава Галіна Гарасімаўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
12. Мілашэўская Кацярына Уладзіміраўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
13. Нявераў Дзмітрый Аляксандравіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
14. Новікава Людміла Мікалаеўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
15. Рошчанка Ганна Віктараўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
16. Сідунова Галіна Уладзіміраўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
17. Сухарава Наталля Мікалаеўна - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
18. Філіпцоў Андрэй Міхайлавіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
19. Фядулаў Дзмітрый Леанідавіч - асістэнт кафедры
20. Чэпікава Алена Міхайлаўна - асістэнт кафедры
21. Чаплянскі Андрэй Уладзіміравіч - дацэнт кафедры, к.э.н., дацэнт
22. Шавялёва Аляксандра Сяргееўна - выкладчык-стажор

Кафедра вядзе вучэбную працу на некалькіх факультэтах універсітэта: ўлікова-эканамічным, фінансаў і банкаўскай справы, міжнародных эканамічных адносін, правы.

Чытаемыя дысцыпліны:

Для студэнтаў 1 ступені вышэйшай адукацыі:

• аграрная палітыка
• уводзіны ў спецыяльнасць (факультатыў)
• інстытуцыянальная эканоміка
• эканоміка (абавязковы модуль)
• макраэканоміка
• мікраэканоміка
• мадэльны макраэканамічны аналіз
• грамадскі выбар
• прыкладная мікраэканоміка
• сацыяльная палітыка
• тэорыя галіновых рынкаў
• тэорыя трансфармацыйных працэсаў
• эканоміка інфармацыі
• эканоміка грамадскага сектара
• эканамічная палітыка замежных краін
• эканамічная тэорыя

Для студэнтаў 2 ступені вышэйшай адукацыі:

Навукова-арыентаваная магістратура

• мікраэканоміка (прасунуты ўзровень)
• макраэканоміка (прасунуты ўзровень)

Практыка-арыентаваная магістратура
• мікраэканоміка (прасунуты ўзровень)
• макраэканоміка (прасунуты ўзровень)
• галіновая палітыка
• тэорыя размеркавання падатковага цяжару
• кіраўніцкая эканоміка
• тэорыя грамадскага выбару

Кафедра выпускае спецыяльнасці:

1-25 01 01 «Эканамічная тэорыя» (спецыялізацыя 1-25 01 01 01 «Эканамічная палітыка»);
1-25 01 02 «Эканоміка».

Навуковая праца кафедры ажыццяўляецца ў цесным узаемадзеянні з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, навукова-даследчымі і вышэйшымі навучальнымі ўстановамі.

У апошнія гады выкладчыкі кафедры прымалі ўдзел у выкананні навуковых тэм:

1. «Абгрунтаваць напрамкі павышэння канкурэнтаздольнасці айчыннай сельскай гаспадаркі ва ўмовах аграпрамысловай інтэграцыі і глабалізацыі харчовай сістэмы» (2011-2013 гг.)
2. «Абгрунтаванне галіновай палітыкі ў аграрным сектары Рэспублікі Беларусь на аснове тэорыі эфекту маштабу» (2011-2013 гг.)
3. «Тэарэтыка-метадалагічныя асновы сацыяльна арыентаванай мадэлі эканомікі» (2011-2015 гг.)
4. «Інтэрналізацыя негатыўных экстэрналій ў аграрным сектары Рэспублікі Беларусь» (2013-2015 гг.)
5. «Абгрунтаванне галіновай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь як фактара ўстойлівага эканамічнага развіцця» (2013-2015 гг.)
6. «Даследаванне сістэмы канкурэнтаздольнасці аграрнага сектара Рэспублікі Беларусь на аснове ўдасканалення яго галіновай структуры» (2014-2015 гг.)
7. «Чалавечы і інфармацыйны патэнцыялы эканомікі Рэспублікі Беларусь ў інстытуцыянальным вымярэнні» (2014-2016 гг.)
8. «Распрацаваць метадычныя асновы і інструментарый ўстойлівага развіцця эканомікі аграрнага сектара Рэспублікі Беларусь» (2016-2018 гг.)
9. «Распрацаваць метадычныя падыходы да ацэнкі эфектыўнасці выкарыстання рэсурсаў у аграрным сектары эканомікі на аснове тэорыі грамадскага дабрабыту» (2015-2017 гг.)
10. «Стабілізацыйная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь» (2016-2020 гг.)

Калектыў кафедры актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па эканамічных дысцыплінах, якія па сваім змесце адпавядаюць вучэбных праграмам новага пакалення і рэкамендаваныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для вышэйшых навучальных устаноў.

За апошнія гады апублікаваны:

1. Макраэканоміка: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2014. - 430 с.
2. Мікраэканоміка: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2015. - 428 с.
3. Эканамічная тэорыя: падручнік / Пад рэд. А.В. Бондара, В.А. Вараб'ёва. - Мінск: БДЭУ, 2016. - 494 с.
4. Макраэканоміка: вучэб. дапаможнік / Пад рэд. В. А. Вараб'ёва, А. М. Філіпцова. - Мінск: БДЭУ, 2017. - 227 с.

Кантакты

Адрас: пр. Партизанский 26, корпус 1,
к. 604

Тэл.: +375 17 209-88-18

Пошта: ket@bseu.by

 

Спецыяльнасці

 • «Экономическая теория»

  специализация:

  • «Экономическая политика».
 • «Экономика»

Дысцыпліны

Для студэнтаў 1 ступені вышэйшай адукацыі:

 • аграрная палітыка
  • уводзіны ў спецыяльнасць (факультатыў)
  • інстытуцыянальная эканоміка
  • эканоміка (абавязковы модуль)
  • макраэканоміка
  • мікраэканоміка
  • мадэльны макраэканамічны аналіз
  • грамадскі выбар
  • прыкладная мікраэканоміка
  • сацыяльная палітыка
  • тэорыя галіновых рынкаў
  • тэорыя трансфармацыйных працэсаў
  • эканоміка інфармацыі
  • эканоміка грамадскага сектара
  • эканамічная палітыка замежных краін
  • эканамічная тэорыя

Для студэнтаў 2 ступені вышэйшай адукацыі:

  Навукова-арыентаваная магістратура
 • мікраэканоміка (прасунуты ўзровень)
  • макраэканоміка (прасунуты ўзровень)
  Практыка-арыентаваная магістратура
 • мікраэканоміка (прасунуты ўзровень)
  • макраэканоміка (прасунуты ўзровень)
  • галіновая палітыка
  • тэорыя размеркавання падатковага цяжару
  • кіраўніцкая эканоміка
  • тэорыя грамадскага выбару
Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь